Tổng công ty Điện lực - TKV sản xuất và tiêu thụ 507 triệu kWh điện

Thứ bảy, 14/9/2019 | 11:00 GMT+7
Trong tháng 8, các nhà máy của Tổng công ty Điện lực - TKV (Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) sản xuất và tiêu thụ 507 triệu kWh điện.

Lũy kế, 8 tháng đầu năm, sản lượng điện của các nhà máy đạt 6,72 tỷ kWh, bằng 70 % kế hoạch năm và bằng 108 % so cùng kỳ.

Bên cạnh việc tăng năng lực sản xuất, Tổng công ty đặc biệt chú trọng đến việc quản lý chặt chẽ công tác kỹ thuật của từng nhà máy; tăng cường công tác quản trị chi phí, quản lý chặt nguyên liệu đầu vào.

Tổng công ty Điện lực - TKV đang đẩy mạnh công tác nghiên cứu cải tiến công nghệ

Tổng công ty cũng đang tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu cải tiến công nghệ; triển khai đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017 - 2020, mục tiêu là xây dựng Tổng công ty Điện lực - TKV có cơ cấu tổ chức, lao động gọn nhẹ, hợp lý, năng suất lao động cao, các chỉ tiêu công nghệ, chất lượng sản phẩm, năng lực đều mang tính cạnh tranh cao. Đồng thời, đảm bảo khai thác vận hành hiệu quả, ổn định các nhà máy điện, giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện năng, đáp ứng một cách bền vững nhu cầu thị trường...

PV