Năm 2019: Than Vàng Danh phấn đấu sản xuất trên 3,2 triệu tấn than

Thứ sáu, 23/8/2019 | 09:00 GMT+7
Trong năm 2019, Công ty CP than Vàng Danh phấn đấu sản xuất 3,23 triệu tấn (tăng thêm 80.000 tấn so với 3,15 triệu tấn mà Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giao) nhằm tăng sản lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ than của thị trường.

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, ngay từ đầu năm, công ty đã đẩy mạnh sản xuất, có các giải pháp trong công tác sản xuất, kỹ thuật, cơ điện vận tải và sàng tuyển... Đồng thời, Công ty than Vàng Danh chuẩn bị đủ diện sản xuất cho các đơn vị sản xuất liên tục, không đơn vị nào bị nhỡ diện; tăng cường quản lý các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ. Bên cạnh đó, những khó khăn của các phân xưởng cơ bản được tháo gỡ và giải quyết kịp thời.

Nhờ đó, công ty hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2019. Cụ thể, than nguyên khai sản xuất trên 2,207 triệu tấn, bằng 70,1% so với kế hoạch năm và bằng 68,3% so với kế hoạch điều hành; trong đó, than hầm lò đạt trên 1,865 triệu tấn; mét lò đào mới chuẩn bị sản xuất đạt 18.998m, bằng 61,8% kế hoạch năm; than tiêu thụ trên 1,864 triệu tấn, bằng 69,6% kế hoạch năm…

Công ty than Vàng Danh tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ than của thị trường

Bên cạnh đó, công ty luôn chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, tăng thu nhập và chăm lo đời sống cho người lao động. 7 tháng đầu năm 2019, tiền lương bình quân người lao động tại công ty đạt 15 triệu đồng/người/tháng, bằng 109,9% kế hoạch năm, tăng 13,4% so với cùng kỳ; trong đó, tiền lương bình quân của thợ lò 18,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 15,7% so với cùng kỳ…

Công ty đã đưa nhiều công trình phúc lợi vào hoạt động như: nhà nghỉ dưỡng thợ lò sau ca, căng tin tại khu tập thể, trạm y tế được trang bị ghế massage… nhằm nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho người lao động.

Trong những tháng còn lại của năm 2019, công ty tổ chức sản xuất đảm bảo sản lượng than nguyên khai theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành mục tiêu sản xuất 3,23 triệu tấn than nguyên khai, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm.

Lan Anh