Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện trong năm 2022

Thứ năm, 14/4/2022 | 10:09 GMT+7
Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022.

Theo Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Rà soát các cơ chế, chính sách liên quan, kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, trong đó cắt bỏ các giấy phép, quy định hành chính không cần thiết, là rào cản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh điện. 

Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện trong năm 2022

Thúc đẩy sản xuất, nhập khẩu than, khí để cung ứng đủ cho sản xuất điện và các ngành sản xuất quan trọng khác; phát động và thực hiện hiệu quả phong trào tiết kiệm điện; kiên quyết không để xảy ra thiếu điện, mất cân đối về điện, giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Bên cạnh đó, Bộ tăng cường theo dõi sát diễn biến thị trường để có giải pháp điều hành giá xăng dầu linh hoạt, chủ động, kịp thời, hiệu quả, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Đức Dũng