Triển khai dự án đường dây và TBA 110kV Lộc Hà

Thứ tư, 29/3/2023 | 16:02 GMT+7
Mới đây, Ban quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc (BA3) - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) và các nhà thầu tổ chức triển khai dự án đường dây và TBA 110kV Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là một trong những dự án nằm trong chuỗi các hoạt động thi đua năm 2023 theo chỉ thị liên tịch số 27/CTLT-BDAXD ngày 5/1/2023 giữa lãnh đạo và Công đoàn Ban quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023”.

Dự án là công trình năng lượng cấp II, nhóm B do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 135 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn tín dụng thương mại.

Triển khai dự án đường dây 110kV và TBA 110kV Lộc Hà

Quy mô dự án gồm: xây dựng đường dây 110kV mạch kép, dây dẫn ACSR-300/39 chiều dài 11.919 km, xây dựng mới trạm biếp áp 110/35/22kV có quy mô 02MBA, giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 25MVA, xây dựng nhà điều khiển, lắp đặt thiết bị, hệ thống camera giám sát, phòng cháy chữa cháy… theo tiêu chí TBA không người trực, xây dựng hệ thống thông tin, SCADA kết nối về Trung tâm điều khiển xa tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc và Trung tâm dữ liệu NPC theo quy định.

Khi dự án đường dây 110kV và TBA 110kV Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đi vào hoạt động sẽ bổ sung nguồn trạm biếp áp 110kV đáp ứng được nhu cầu phát triển phụ tải của huyện Lộc Hà trong giai đoạn 2021 - 2025, nâng cao chất lượng điện năng giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện áp, tổn thất điện năng của lưới trung áp trong khu vực, đảm bảo công suất nguồn điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất lưới điện trung thế và nâng cao chất lượng điện năng cung cấp cho các phụ tải khu vực huyện Lộc Hà. Đồng thời, dự án góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và hoàn thiện lưới điện phân phối theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Thu Thảo