Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống

Thứ sáu, 24/3/2023 | 21:27 GMT+7
Ngày 24/3, tại Thanh Hóa, ông Hoàng Trọng Hiếu, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực và ông Lưu Trọng Quang, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh Thanh Hóa nhằm thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống đoạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nhiều vướng mắc

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa có chiều dài 52,14 km (47 khoảng néo), gồm 125 vị trí móng cột. Trong đó huyện Như Xuân đã tạm ứng tiền và bàn giao mặt bằng được 47/70 vị trí; huyện Như Thanh đã tạm ứng tiền và bàn giao mặt bằng được 28/44 vị trí; huyện Nông Cống đã tạm ứng tiền và bàn giao mặt bằng được 11/11 vị trí. 

Trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chỉ còn huyện Như Xuân thiếu 2 ha trong kế hoạch sử dụng đất. Phần đường tạm, đất mượn thi công và vệt kéo dây hiện đang trích đo xong nhưng chưa đăng ký được vào kỳ họp vừa qua, hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập xong tờ trình gửi UBND tỉnh để thông qua kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Ông Hoàng Trọng Hiếu, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực phát biểu tại buổi làm việc

Về công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 9 vị trí rừng tự nhiên, 75 vị trí rừng trồng. Như vậy đường dây ảnh hưởng trên địa phận tỉnh Thanh Hoá về đất rừng là 67,2%. Đối với rừng tự nhiên, tỉnh Thanh Hóa đã có tờ trình lên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tuy nhiên còn một số nội dung phải làm rõ và báo cáo lại. Đối với rừng trồng, đã có tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường lên UBND tỉnh để HĐND tỉnh họp thông qua vào kỳ họp sắp tới.

Về tiến độ thi công, đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đúc móng được 69/125 vị trí, lắp dựng cột được 3/125 vị trí.

Theo NPMB, khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khi có huyện Nông Cống phê duyệt giá đất cụ thể của dự án và phê duyệt phương án bồi thường. Các huyện Như Thanh, Như Xuân vì chưa có ủy quyền của UBND tỉnh Thanh Hóa nên chưa phê duyệt giá đất cụ thể.

Về công tác kiểm kê, hiện còn huyện Như Xuân do mới thông báo thu hồi đất của trại giam Thanh Lâm nên vẫn đang tiếp tục kiểm đếm. Vị trí 225 tại xã Bình Lương, huyện Như Xuân đã bàn giao, tuy nhiên có tổ chức chưa đồng ý cho thi công. UBND huyện vẫn chưa tổ chức được cuộc họp mời tổ chức có liên quan họp để giải quyết.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa những khó khăn của dự án đoạn đi quan huyện Như Thanh

Cần sự vào cuộc quyết liệt

Tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Kiên, Phó Tổng giám đốc EVNNPT đề nghị các sở, ngành tỉnh Thanh Hóa tham mưu UBND tỉnh sớm có văn bản ủy quyền để huyện Như Xuân, Như Thanh phê duyệt giá đất cụ thể.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có tờ trình xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng trồng vì vậy đề nghị Sở tiếp tục có ý kiến để UBND tỉnh xem xét và trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới. Đề nghị UBND huyện Như Xuân sớm tổ chức làm việc tháo gỡ vướng mắc vị trí 225.

Ông Hoàng Trọng Hiếu, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực cho biết, đây là dự án đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thánh Hóa. Tiến độ dự án đã phải điều chỉnh vì lý do khách quan. 

Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng, được Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực đưa vào danh mục dự án trọng điểm, đặc biệt quan tâm. Nếu trong quý III/2023, dự án không hoàn thành không chỉ ảnh hưởng đến cung cấp điện của tỉnh Thanh Hóa mà còn ảnh hưởng uy tín trong hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Lào trong lĩnh vực năng lượng.

Vì vậy ông Hoàng Trọng Hiếu đề nghị các sở, ngành, địa phương trong tỉnh Thanh Hóa vào cuộc quyết liệt hơn nữa, chung sức cùng chủ đầu tư để hoàn thành dự án sớm nhất có thể.

Ông Hoàng Trọng Hiếu cũng đề nghị EVN/EVNNPT phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, thường xuyên báo cáo các cấp lãnh đạo có khó khăn vướng mắc để xử lý kịp thời. Thường xuyên nhắc nhở các nhà thầu đảm bảo tuyệt đối an toàn trên công trường, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương triển khai thi công.

Ông Bùi Văn Kiên, Phó Tổng giám đốc EVNNPT nêu các kiến nghị tại buổi làm việc

Ông Lưu Trọng Quang, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa cho biết: Đây là dự án đặc biệt quan trọng nên tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành địa phương tạo điều kiện hết sức để triển khai, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng.

Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, HĐND tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị họp thông qua Nghị quyết kế hoạch sử dụng đất, trong đó có nội dung bổ sung kế hoạch sử dụng đất năng lượng cho dự án. Ngay sau khi HĐND tỉnh thông qua, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ giao đơn vị chức năng phối hợp với EVNNPT/NPMB để triển khai ngay.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các sở, ngành tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường để trong tuần tới có ý kiến của UBND tỉnh ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể cho các địa phương nhằm thúc đẩy nhanh tiến độ dự án.

Với các vướng mắc cụ thể, đề nghị các huyện có báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh giải quyết từng vấn đề theo đúng thẩm quyền. Có những khó khăn vướng mắc cần báo cáo kịp thời và luôn xác định mục tiêu chung sức cùng chủ đầu tư để đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh.

Xuân Tiến