Kinh tế xanh

Vai trò của doanh nghiệp FDI trong tăng trưởng xanh Việt Nam

Thứ năm, 27/4/2023 | 17:30 GMT+7
Ngày 27/4, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã chức tọa đàm “Doanh nghiệp FDI trong tăng trưởng xanh của Việt Nam”.

Tại tọa đàm, các diễn giả đã tập trung trao đổi về các nội dung: vai trò của khối doanh nghiệp FDI tới mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam; kế hoạch hành động của ngành nông nghiệp để đóng góp vào mục tiêu chung của Chính phủ về tăng trưởng xanh; kinh nghiệm của các nước về tăng trưởng xanh và đánh giá về các chính sách tăng trưởng xanh của Việt Nam; các chính sách của Việt Nam để thu hút đầu tư theo hướng phát triển bền vững, thân thiên môi trường, giảm phát thải; những thời cơ, thách thức đối với doanh nghiệp trước xu thế tiêu dùng xanh; cơ chế khuyến khích của Chính phủ dành cho doanh nghiệp FDI để tiếp tục đầu tư vào các sáng kiến bền vững tại Việt Nam; ưu tiên của Chính phủ Việt Nam để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng xanh; những chuyển đổi cần thiết của cộng đồng doanh nghiệp để nắm bắt cơ hội cũng như đóng góp cho tăng trưởng xanh quốc gia…

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững là yêu cầu tất yếu, không thể thiếu và là xu thế chung mà tất cả mọi quốc gia trên thế giới đều mong muốn đạt tới. Việt Nam đã thể hiện quyết tâm thúc đẩy xanh hóa nền kinh tế, điển hình là tại Hội nghị COP26 với cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần sự vào cuộc của các thành phần kinh tế, trong đó có đóng góp của các doanh nghiệp FDI.

Để triển khai kế hoạch đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược xanh giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn 2050, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh, đồng thời có những hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương đưa những nội dung liên quan đến tăng trưởng xanh vào trong các quy hoạch, các chiến lược phát triển kinh tế xã - hội. Đại diện Cục đầu tư nước ngoài nhấn mạnh, thời gian qua, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp FDI là rất lớn. Đến nay, khu vực doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước đã đầu tư khoảng 9 tỷ USD trong các lĩnh vực liên quan đến tăng trưởng xanh, phát triển xanh như năng lượng tái tạo, các trang thiết bị phục vụ cho kinh tế xanh.

Trong ngành nông nghiệp, Phó Viện trưởng Viện Khoa học nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đào Thế Anh cho biết, sau khi có Chiến lược tăng trưởng xanh do Chính phủ ban hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Chiến lược phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững 2021 - 2030. Vào đầu năm 2022, Bộ ban hành Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành nông nghiệp thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh chung của Chính phủ.

Trong 10 năm tới, Bộ quyết tâm đảm bảo tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp khoảng từ 2,5 - 3% hàng năm để đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế; đảm bảo tăng trưởng xuất khẩu vẫn khoảng 5 - 6%; đảm bảo an ninh lương thực, anh ninh dinh dưỡng, xóa đói giảm nghèo cho toàn bộ người dân Việt Nam. Bên cạnh đó, giảm ô nhiễm đất, tăng cường sức khỏe cho đất, tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng nước tiết kiệm. Bộ cũng có cam kết đến năm 2030 giảm 10% phát thải khí nhà kính từ nông nghiệp; đến năm 2050 thực hiện đúng cam kết của Chính phủ là phát thải ròng bằng “0” trong nông nghiệp.

Tọa đàm "Doanh nghiệp FDI trong tăng trưởng xanh của Việt Nam"

Bàn về cơ chế để khuyến khích, tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp FDI trong đầu tư tăng trưởng xanh, ông Nguyễn Anh Tuấn nhận định, đây là thời điểm hết sức thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội, bởi chưa lúc nào chúng ta thấy có sự gắn kết, chung tay, đồng lòng đến như vậy giữa Chính phủ, các Bộ, ngành với cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh.

Theo Phó Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài, để có thể khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục thực hiện những sáng kiến về tăng trưởng xanh, cần có sự chung tay của toàn bộ chủ thể trong quá trình thực hiện. Trong đó, Chính phủ sẽ tiếp tục mục tiêu không ngừng hoàn thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa, minh bạch tối đa để hỗ trợ các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh thực sự hiệu quả, nhất là những hoạt động về đầu tư xanh, phục vụ cho phát triển kinh tế xanh.

Nghiên cứu chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp một cách thích đáng, đúng, thực chất đối với những vấn đề doanh nghiệp cần; tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi cách thức hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo hướng xanh. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận những thị trường có tiềm năng như thị trường năng lượng, công nghệ thông tin…

Ngoài ra, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ cùng Bộ Tài chính nghiên cứu những cơ chế, chính sách phù hợp để giúp các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn tài chính xanh như tín dụng xanh, trái phiếu xanh…

Thanh Tâm (T/H)