Việt Nam nỗ lực xây dựng Mạng lưới Đô thị thông minh ASEAN

Thứ hai, 20/7/2020 | 16:07 GMT+7
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Hà khẳng định, với cương vị Chủ tịch luân phiên Mạng lưới Đô thị thông minh ASEAN (ASCN) 2020, Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức cho sự phát triển chung của ASCN và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Việt Nam chủ trì Hội nghị Thường niên ASCN lần thứ 3, theo hình thức trực tuyến

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Việt Nam - Chủ tịch luân phiên của Mạng lưới Đô thị thông minh ASEAN (ASCN) năm 2020 chủ trì tổ chức Hội nghị Thường niên ASCN lần thứ 3, theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của hơn 40 điểm cầu là đại diện các quốc gia và đô thị thành viên, Ban thư ký ASEAN và các đối tác ngoài ASCN.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh, phát triển đô thị thông minh là xu hướng của thời đại, trong đó công tác quản lý đô thị hiệu quả, khoa học được thực hiện thông qua việc hoàn thiện năng lực ra quyết định dựa trên nền tảng hệ thống dữ liệu liên thông và tăng cường hợp tác, chia sẻ và phối hợp đa ngành đa lĩnh vực; phát triển đô thị thông minh đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn và nguồn nhân lực của toàn xã hội. Trong đó, sự tham gia của khối tư nhân trong vai trò hỗ trợ nguồn lực, sáng kiến và giải pháp công nghệ là rất quan trọng, nhằm đẩy nhanh tiến trình và hiện thực hóa triển khai đảm bảo hiệu quả toàn diện.

Sau khi Việt Nam tham gia ASCN vào năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án “Phát triển đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030”, với 3 nhóm nội dung ưu tiên gồm: Quy hoạch đô thị thông minh; quản lý đô thị thông minh và tiện ích đô thị thông minh. Trên nền tảng cơ sở dữ liệu liên thông, hiện nay nhiều đô thị ở Việt Nam đã có những thành công bước đầu trong việc cung cấp các tiện ích thông minh trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, xây dựng, môi trường... từng bước tối ưu hóa quản lý phát triển đô thị, nâng cao chất lượng sống cư dân đô thị và tạo ra cơ hội phát triển con người, không bỏ lại ai phía sau.

Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi phát biểu tại Hội nghị

Năm 2020, Việt Nam xác định chủ đề xuyên suốt các hoạt động của ASCN, đó là: “Đô thị thông minh - Hướng tới cộng đồng, bản sắc và phát triển bền vững vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”. Các hoạt động này được tổ chức hướng tới các mục tiêu: Thúc đẩy sự đa dạng trong sự thống nhất; thúc đẩy sự tham gia tích cực và hợp tác đoàn kết của các thành viên; thúc đẩy các chương trình nghị sự với các đối tác ngoài khối; thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân; duy trì và phát triển các đối thoại ASCN.

Với cương vị Chủ tịch luân phiên ASCN 2020, Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức cho sự phát triển chung của ASCN và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra. Nếu đại dịch Covid-19 sớm được kiểm soát, và trong điều kiện cho phép, Việt Nam sẽ tổ chức Diễn đàn Cao cấp ASCN vào cuối năm 2020 để trao đổi sâu sắc và toàn diện hơn về các kinh nghiệm, thực tiễn tốt trong phát triển đô thị thông minh giữa các quốc gia, đô thị thành viên và thúc đẩy quan hệ đối tác ngoài khối.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi nhận định, các quốc gia ASEAN đã tạo được động lực phát triển các đô thị thông minh để tăng cường đầu tư vào công nghệ nhằm giải quyết những thách thức của đô thị cũng như tạo ra nguồn lực tăng trưởng mới. Đây là cơ hội rất tốt để các quốc gia ASEAN phát huy nội lực của các đô thị đồng thời tận dụng sự hỗ trợ từ các đối tác ngoài khối nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19.

Theo Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi, để phát triển Mạng lưới Đô thị thông minh  một cách hiệu quả và bền vững, các quốc gia ASEAN cần tăng cường kết nối kỹ thuật số với chiến lược đô thị hóa của mỗi nước, cũng như kết nối hiệu quả khu vực công với khu vực tư nhân để tăng cường tiềm năng và nguồn vốn cũng như nắm bắt cơ hội phát triển đô thị thông minh sau đại dịch.

Nam Thanh