Vĩnh Long tính sử dụng dịch vụ đô thị thông minh trong họp thường kỳ

Thứ năm, 18/6/2020 | 15:19 GMT+7
Sở Thông tin - Truyền thông Vĩnh Long kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện triển khai họp trực tuyến toàn tỉnh với ứng dụng eMeeting và triển khai đến cấp xã đối với họp trực tuyến của tỉnh; thực hiện họp thông minh (không giấy) trên toàn tỉnh.

Đồng thời, các sở ngành liên quan thường xuyên theo dõi, sử dụng hệ thống báo chí và mạng xã hội trên ứng dụng Chỉ đạo điều hành và tương tác nội bộ (IOC Vĩnh Long) để nắm bắt thông tin liên quan.

6 tháng đầu năm 2020, Sở Thông tin- Truyền thông đã phối hợp với Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC) triển khai hệ thống họp trực tuyến trên ứng dụng eMeeting của dịch vụ đô thị thông minh; tích hợp ứng dụng họp trực tuyến về hệ thống họp thông minh; hoàn thiện hệ thống họp trực tuyến và tối ưu đa nền tảng phần mềm hệ thống họp có thể hoạt động trên laptop, tablet, thiết bị di động chạy trên hệ điều hành Android hoặc iOS…

Vĩnh Long xây dựng đô thị thông minh

Ngày 31/12/2019, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai trương, vận hành thí điểm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Vĩnh Long. Theo Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) tại Vĩnh Long sử dụng hệ thống tích hợp điều hành ĐT thông minh, hướng dẫn sử dụng ứng dụng di động điều hành thông minh trên thiết bị di động được triển khai trên toàn tỉnh.

Cụ thể, người dân có thể trực tiếp sử dụng ứng dụng di động để thực hiện các dịch vụ công trả phí nhận kết quả, đánh giá chất lượng dịch vụ, có thể gởi ý kiến đến chính quyền và nhận được câu trả lời nhanh chóng thông qua nhiều phương tiện khác nhau, đặc biệt là các thiết bị di động.

Người dân được cập nhật và hưởng lợi từ các chương trình ưu đãi của nhà cung cấp như hàng không, dịch vụ và du lịch.

Người dân cũng hưởng lợi nhiều tiện ích trong lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, du lịch, giải trí, phiên dịch, đọc báo chí văn bản; trong đó có sự trợ giúp từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Đặc biệt trung tâm này còn cung cấp các chương trình hỗ trợ cho người khiếm thị, khiếm thính để giúp họ tiếp cận tốt hơn với cuộc sống và không bị bỏ lại phía sau.

Đối với lãnh đạo và đội ngũ các cấp, các sở ngành ứng dụng điều hành thông minh trên nền tảng di động gồm các chức năng như báo cáo, chỉ đạo điều hành và tương tác nội bộ, chương trình họp và gửi văn bản, lịch làm việc…; phân tích báo chí và mạng xã hội, ý kiến người dân, hành chính công, an ninh mạng, sẽ là công cụ hữu hiệu để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành.

Tuấn Kiệt