Nông nghiệp sạch

Xây dựng chương trình phát triển sâm Việt Nam

Thứ năm, 16/6/2022 | 07:46 GMT+7
Ngày 15/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo xây dựng “Chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng 2045”.

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT, hiện một số địa phương như Quảng Nam và Kon Tum đã nuôi trồng, phát triển khoảng 6.000ha sâm Ngọc Linh, đồng thời phát triển vùng bảo tồn, quy hoạch với tổng diện tích 47.309ha. Hai địa phương này đã đầu tư hơn 471,8 tỷ đồng để xây dựng, phát triển hạ tầng vùng sâm. Một số doanh nghiệp đã đầu tư chế biến, đa dạng hóa sản phẩm, thị trường tiêu thụ trong nước.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, công tác gây trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm sâm hiện còn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; việc quy hoạch phát triển vùng sâm còn chậm; thiếu nguồn giống đảm bảo chất lượng; thiếu cơ sở chế biến sâu. Công tác quảng bá, xúc tiến xây dựng thương hiệu còn hạn chế. Do vậy, để phát triển, bảo tồn sâm Việt Nam cần phát triển sản phẩm đặc hữu gắn với đẩy mạnh quảng bá, khẳng định thương hiệu sản phẩm sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam) tại thị trường trong nước và quốc tế; đưa sâm Ngọc Linh thành sản phẩm hàng hóa chủ lực của quốc gia.

Xây dựng, phát triển hạ tầng, đẩy mạnh quảng bá, khẳng định thương hiệu sản phẩm sâm Ngọc Linh

Trong đó, đề nghị các Bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ sớm ban hành “Chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng 2045”; đồng thời có những cơ chế hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp vào trồng, sản xuất, chế biến các sản phẩm từ sâm núi Ngọc Linh; hỗ trợ xây dựng Bộ tiêu chuẩn sản xuất giống, trồng, thu hoạch… phù hợp thông lệ quốc tế để tạo điều kiện cho sâm Ngọc Linh tiếp cận với thị trường thế giới.

Chương trình phát triển sâm Ngọc Linh đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045 có mục tiêu chung là xây dựng và phát triển sâm Việt Nam thành ngành hàng có giá trị kinh tế cao, mang thương hiệu sản phẩm quốc gia gắn với sử dụng bền vững rừng trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, tăng thu nhập cho người làm rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Theo kế hoạch, mục tiêu cụ thể đến năm 2030, Việt Nam sẽ có khoảng 200.000ha trồng sâm tại các tỉnh: Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Nghệ An, Lai Châu và Lào Cai; đồng thời, xây dựng, đầu tư phát triển vùng nguyên liệu trồng sâm Việt Nam tập trung tại các tỉnh: Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Lai Châu, Lâm Đồng và Nghệ An, với diện tích khoảng 27.390ha…

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh cho biết: Xây dựng và phát triển sâm Việt Nam thành ngành hàng có giá trị kinh tế cao, mang thương hiệu sản phẩm quốc gia, gắn với sử dụng bền vững tài nguyên rừng trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, tăng thu nhập cho người làm rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Việc phát triển thương hiệu sâm Việt Nam phải bám sát yêu cầu là thương hiệu quốc gia, có giá trị vượt trội, ưu việt; tiếp tục thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp có tiềm lực, công nghệ, kinh nghiệm tham gia trồng, chế biến sâm; khuyến khích các hình thức liên doanh liên kết, trong đó có liên kết, hợp tác với nông dân, bảo đảm sinh kế cho người dân.

Kim Bảo (T/H)