Nghiên cứu - Trao đổi

Xây dựng hệ thống quản lý đường dây truyền tải điện có ứng dụng AI

Thứ sáu, 5/8/2022 | 11:32 GMT+7
Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) vừa nghiệm thu đề tài Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý đường dây truyền tải điện, trong đó ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày 4/8, tại Đà Nẵng, đoàn công tác của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) do ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng giám đốc EVNNPT dẫn đầu đã đến Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) nghiệm thu đề tài khoa học Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý đường dây truyền tải điện, trong đó ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Đề tài khoa học Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý đường dây truyền tải điện, trong đó ứng dụng trí tuệ nhân tạo được PTC2 triển khai thực hiện từ ngày 15/4/2021.

EVNNPT nghiệm thu đề tài Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý đường dây truyền tải điện trong đó ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Ông Nguyễn Duy Dũng, Phó giám đốc PTC2, chủ nhiệm đề tài cho biết: Hiện nay, vẫn chưa có công trình nghiên cứu cụ thể về việc ứng dụng phần mềm quản lý đi kèm trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ điện toán đám mây trong công tác quản lý đường dây truyền tải điện, ứng dụng thiết bị bay được lập trình để tự động thực hiện công tác kiểm tra đường dây. 

Đề tài Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý đường dây truyền tải điện, trong đó ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã tiếp cận được trình độ khoa học công nghệ hiện đại trong khu vực và trên thế giới, giải quyết được khâu tự động hóa kiểm tra, đánh giá dữ liệu, rút ngắn thời gian đánh giá hình ảnh thủ công như hiện tại, cũng như rút ngắn được rào cản về năng lực điều khiển thiết bị bay của người công nhân.

Mục tiêu tiêu chung của đề tài là sẽ tập trung: số hóa tiến đến chuyển đổi số theo mục tiêu chung của EVNNPT là tăng cường năng lực quản lý kỹ thuật; giảm thời gian cập nhật thông tin, thống kê lập báo cáo; chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại. Tiếp cận trình độ khoa học công nghệ hiện đại; ứng dụng các công nghệ mới vào hoạt động sản xuất và công tác quản lý vận hành lưới truyền tải điện; nâng cao năng suất lao động.

Trong quá trình thực hiện, PTC2 đã triển khai 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 thử nghiệm đối với tuyến đường dây của Đội Truyền tải điện (TTĐ) Cẩm Lệ (TTĐ Đà Nẵng, PTC2). Giai đoạn 2 thử nghiệm đối với 9 Đội TTĐ thuộc các Công ty TTĐ 1,3,4 (mỗi công ty 3 Đội TTĐ) và 20 Đội TTĐ thuộc PTC2.

Trong quá trình này, PTC2 đã xem xét, đánh giá toàn diện các kết quả thu nhận. Hiệu chỉnh/sửa đổi chức năng, các quy trình quy định, hướng dẫn để đề xuất triển khai thực hiện rộng rãi trong phạm vi quản lý của các đơn vị trực thuộc EVNNPT.

 EVNNPT kiểm tra nghiệm thu đề tài tại hiện trường

Sau khi lắng nghe báo cáo của nhóm thực hiện đề tài cũng như kiểm tra thực tế, ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng giám đốc EVNNPT đánh giá: Đề tài đã giải quyết được rất nhiều yêu cầu cần thiết và cấp bách của thực tiễn sản xuất, có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý vận hành hệ thống đường dây truyền tải điện, cụ thể như sau:

Toàn bộ thông tin online về lưới điện quản lý được thể hiện trên nền bản đồ trực quan, sinh động… các thông tin về dòng tải, sự cố, lý lịch đến từng vị trí, đường dây.

Phần mềm kết nối online với các ứng dụng quản lý khác của EVN, EVNNPT như: PMIS, HRMS, định vị sự cố, Emis…

Số hóa toàn bộ hồ sơ kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hòan công các đường dây trong toàn bộ PTC2.

Thay đổi phương thức tổ chức sản xuất (giao việc, thực hiện công việc, báo cáo, tổng hợp…) công tác quản lý vận hành và sửa chữa đường dây tại các đơn vị quản lý trực tiếp từ phương pháp truyền thống sang áp dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng quản lý và năng suất lao động hiện có. Tổng hợp, giám sát toàn bộ quá trình tổ chức sản xuất của đội đường dây và người lao động.

Xây dựng hệ thống dữ liệu mẫu về hình ảnh hạ tầng kỹ thuật điện, phân loại và gán nhãn dữ liệu để phục vụ cho công tác huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo trong việc nhận dạng đối tượng và phát hiện thiết bị hư hỏng, có khiếm khuyết.

Ứng dụng UAV bay tự động để phục vụ công tác kiểm tra đường dây, đồng bộ hình ảnh kiểm tra vào hệ thống, ứng dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo AI  hỗ trợ công tác kiểm tra đánh giá tình trạng kỹ thuật thiết bị lưới điện.

Xây dựng quy trình quản lý vận hành và sửa chữa lưới điện trên không điện áp 220kV, 500kV đáp ứng yêu cầu thay đổi, tổ chức sản xuất mới của EVNNPT, thống nhất đồng bộ các biểu mẫu kiểm tra, thống kê, báo cáo… liên quan đến công tác quản lý đường dây truyền tải điện 

Theo dõi, quản lý số lượng, tình trạng các thiết bị dụng cụ thi công, thiết bị công nghệ, thiết bị đo… tại các đội đường dây và truyền tải điện khu vực.

Công nhân PTC2 sử dụng thiết bị bay UAV theo các tình huống giả định được hội đồng đặt ra

Việc PTC2 triển khai thực hiện đề tài Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý đường dây truyền tải điện, trong đó ứng dụng trí tuệ nhân tạo là nội dung rất quan trọng và cần thiết trong điều kiện nhân lực như hiện nay, đáp ứng được yêu cầu của chủ đề “Thích ứng linh hoạt, an toàn và hiệu quả” mà EVNNPT đã đề ra trong năm 2022 và góp phần hoàn thành nhiệm vụ của PTC2 về công tác chuyển đổi số được EVNNPT giao trong năm 2022. Đây cũng là một trong những bước thực hiện đề án nâng cao năng lực các Công ty Truyền tải điện. 

Đề tài này cũng sẽ góp phần thay đổi cơ bản công tác quản trị, quản lý kỹ thuật giúp cho EVNNPT nói chung và PTC2 nói riêng vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện, nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu rủi ro, an toàn trong vận hành.

Quang Thắng