Quy hoạch, xây dựng

Xem xét đầu tư toàn tuyến cao tốc Hà Nội – Điện Biên theo 2 giai đoạn

Thứ năm, 2/12/2021 | 16:45 GMT+7
Toàn tuyến cao tốc Hà Nội – Điện Biên sẽ được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư theo 2 giai đoạn: trước và sau năm 2030.

Liên quan đến việc xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên, Bộ GTVT đã nghiên cứu bổ sung đường cao tốc Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để làm cơ sở pháp lý để triển khai xây dựng trong thời gian tới.

Căn cứ nhu cầu vận tải, nguồn lực đầu tư, hiệu quả đầu tư theo quy định, Bộ GTVT đã xác định tiến trình đầu tư cao tốc Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên, trong đó đoạn Hòa Bình – Sơn La (bao gồm đoạn Hòa Bình – Mộc Châu và đoạn Mộc Châu – Sơn La với tổng chiều dài khoảng 188 km, đây cũng là một trong những đoạn tuyến cao tốc dài nhất trên cả nước được ưu tiên xây dựng mới trong giai đoạn 2021 – 2030) đầu tư trước năm 2030 và đoạn Sơn La – Điện Biên (khoảng 200 km) đầu tư sau năm 2030. UBND tỉnh Điện Biên đã thống nhất tiến trình đầu tư nêu trên.

Ảnh minh họa

Cũng theo Bộ GTVT, trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT đã xây dựng nhu cầu đầu tư từ vốn ngân sách Trung ương khoảng 462.000 tỷ đồng.

Do nguồn lực quốc gia khó khăn, hiện nay, Bộ GTVT chỉ được phân bổ tổng số khoảng 304.104 tỷ đồng. Theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, số vốn này phải ưu tiên bố trí khoảng 147.000 tỷ đồng để hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước, thanh toán các khoản nợ đọng thuộc nghĩa vụ của ngân sách nhà nước. Còn khoảng 157.000 tỷ đồng để triển khai các dự án mới, trong đó tập trung bố trí khoảng 117.500 tỷ đồng cho 18 dự án đường bộ cao tốc khởi công mới.

Như vậy, chỉ còn khoảng 39.500 tỷ đồng cho một số ít các dự án động lực, cấp bách, xử lý các điểm nghẽn thuộc 5 chuyên ngành giao thông trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố.

Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, đường cao tốc Sơn La – Điện Biên (khoảng 200 km) được hoạch định đầu tư sau năm 2030.

Bộ GTVT cho rằng, đối với việc sớm triển khai đường cao tốc Sơn La – Điện Biên, trong trường hợp địa phương có nhu cầu đầu tư sớm hơn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đề nghị UBND tỉnh Điện Biên, tỉnh Sơn La chủ động huy động nguồn lực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủy Quỳnh