• Tập trung xử lý nước thải để trả lại màu xanh cho các dòng sông

    15:23 | 27/01/2021

    Ngày 26/1, tại buổi làm việc với Tổng cục Môi trường và các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Võ Tuấn Nhân đã có những nhận xét và chỉ đạo về vấn đề xử lý chất thải rắn, tìm biện pháp giải quyết ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí.