5 tháng đầu năm, PVEP đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 8.000 tỷ đồng

Thứ tư, 15/6/2022 | 14:08 GMT+7
Trong tháng 5/2022, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã nộp ngân sách nhà nước 1.496 tỷ đồng, đạt 200% kế hoạch tháng. Tính chung 5 tháng đầu năm, PVEP đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 8.000 tỷ đồng.

Thị trường dầu thô thế giới trong tuần đầu tháng 5 có nhiều biến động lớn. Giá dầu thô tăng hơn 5%, vượt mốc 110 USD/thùng.

Trong bối cảnh đó, PVEP quyết liệt triển khai các giải pháp, đảm bảo vận hành ổn định, an toàn các mỏ/dự án, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản lượng khai thác trong tháng 5 là 0,33 triệu tấn quy dầu, đạt 119% kế hoạch tháng. Trong đó, sản lượng dầu và condensate là 0,22 triệu tấn, đạt 109% kế hoạch tháng; sản lượng khí xuất đạt 108 triệu m3, bằng 147% kế hoạch tháng.

Hoạt động khai thác tại mỏ Hải Sư Đen

Sản lượng khai thác dầu/condensate tháng 5 cao hơn so với kế hoạch do PVEP đã tối ưu khai thác các giếng, đưa giếng BOC-27 (Lô PM3 CAA) vào khai thác từ 30/4/2022 - sớm hơn kế hoạch 1 tháng. Đồng thời, thực hiện các giải pháp kỹ thuật đối với các giếng khoan để gia tăng sản lượng. Mỏ Pirana đã khai thác trở lại từ ngày 3/5/2022 với 5 giếng.

Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao tháng 5 gồm: cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Đại Hùng (Lô 05-1a), Lô PM3 CAA & 46CN, CNV (Lô 09-2), RĐ-PĐ (Lô 15-2), Cá Tầm (Lô 09-3/12), RĐ-RĐT (Lô 11-2), Pirana (Lô 67 Peru), Bir Seba (Lô 433a&416b).

Đối với công tác phát triển mỏ, PVEP và các nhà điều hành đã hoàn thành First Oil vỉa H4 cụm mỏ phía Bắc Bunga Orkid Lô PM3CAA, đưa vào khai thác giếng dầu BOC-27 (3C) ngày 30/4/2022. Tập trung kiểm soát tiến độ dự án mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12) với mục tiêu đưa vào khai thác trong tháng 12/2022; tiếp tục đẩy mạnh các công việc phát triển mỏ như: Sư Tử Trắng pha 2B (Lô 15-1), mỏ Đại Hùng pha 3 (Lô 05-1a)...

Cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu khai thác, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính trong tháng 5. Tổng doanh thu tháng 5 phần PVEP là 4.375 tỷ đồng, đạt 204% kế hoạch tháng. Tổng doanh thu lũy kế 5 tháng phần PVEP là 19.994 tỷ đồng, đạt 184% kế hoạch 5 tháng.

Tháng 5, PVEP đã đóng góp cho ngân sách nhà nước 1.496 tỷ đồng, trong đó nộp thuế phần PVEP là 1.208 tỷ đồng, đạt 200% kế hoạch tháng, lãi nước chủ nhà là 288 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm, PVEP đã nộp ngân sách nhà nước là 7.994 tỷ đồng, đạt 192% kế hoạch 5 tháng, lãi nước chủ nhà là 2.120 tỷ đồng.

Tàu nhận dầu từ mỏ Sông Đốc

Trong tháng 6/2022, PVEP  tiếp tục công tác chuẩn bị để thi công các giếng khoan. Triển khai các giải pháp cụ thể nhằm duy trì vận hành thiết bị khai thác ổn định với uptime >=98%. Đồng thời, tối ưu khai thác các giếng, tăng lưu lượng khai thác các giếng tiềm năng trong ngưỡng an toàn mỏ. 

Dự kiến sản lượng khai thác của PVEP trong tháng 6 là 0,3 triệu tấn quy dầu, với sản lượng dầu và condensate là 0,2 triệu tấn (toàn đề án: 0,39 triệu tấn), sản lượng khí xuất dự kiến là 100 triệu m3.

Hải Long