9 tháng đầu năm 2020, Vietsovpetro hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất

Thứ tư, 7/10/2020 | 11:17 GMT+7
Ứng phó quyết liệt và kịp thời trước khủng hoảng kép là dịch Covid-19 và giá dầu giảm, trong 9 tháng đầu năm 2020, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vietsovpetro hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu, như khai thác dầu khí và condensate, cung cấp khí về bờ, tiếp tục nộp ngân sách Nhà nước và chia lợi nhuận cho 2 phía tham gia. Cụ thể:

Tại Lô 09-1, Vietsovpetro đã khai thác 2.418,2 nghìn tấn dầu/condensate (108,4% kế hoạch), trong đó mỏ Bạch Hổ khai thác 1.799,6 nghìn tấn, mỏ Rồng 435,9 nghìn tấn, Nam Rồng - Đồi Mồi (phần của Vietsovpetro) 55,7 nghìn tấn, mỏ Gấu Trắng 59,8 nghìn tấn và mỏ Thỏ Trắng 67,1 nghìn tấn. Tại Lô 09-3/12 (phần của Vietsovpetro) đã khai thác 164,3 nghìn tấn (115,4% kế hoạch).

Khối lượng khí thiên nhiên trong 9 tháng đầu năm đã khai thác đạt 62,6 triệu m3 (111,1% kế hoạch).

Trong 9 tháng, khối lượng khí cung cấp vào bờ đạt 986,4 triệu m3 (đạt 129% kế hoạch).

Về công tác khoan thăm dò: tại Lô 09-1 đã khoan 11.247 m, kết thúc xây dựng 4 giếng. Tại Lô 09-3/12 đã khoan 4.072 m, kết thúc xây dựng 1 giếng.

Mỏ Bạch Hổ

Về khoan khai thác: tại Lô 09-1, đã khoan khai thác 24.073,0 m và kết thúc thi công 7 giếng; khoan cắt thân hai 5.955 m và kết thúc thi công 2 giếng; đã thực hiện sửa chữa 22 lượt giếng. Tại Lô 09-3/12, đã khoan 2.940 m, kết thúc thi công 1 giếng; đã thực hiện sửa chữa 2 giếng khoan.

Về xây dựng công trình biển: từ đầu năm đã gia công được 4.342,6 tấn; thực hiện công tác lắp ráp ngoài biển 8.357 tấn kết cấu kim loại, công tác chống ăn mòn thực hiện với khối lượng 179.933 m2, lắp đặt 14,5 km đường ống ngầm, lắp đặt 7,8 km cáp ngầm, tháo dỡ 1,3 công trình, đưa 1 công trình vào hoạt động.

Về doanh thu bán dầu khí và các khoản trích nộp: tại Lô 09-1, từ đầu năm doanh thu thu tiền từ bán dầu khí Lô 09-1 đạt 898,5 triệu USD; nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế là 364,9 triệu USD. Tại Lô 09-3/12 (phần của VSP), doanh thu từ tiền bán dầu đạt 62,6 triệu USD; nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế là 24,8 triệu USD.

Trong 3 tháng cuối năm, Vietsovpetro tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 và giá dầu giảm; chủ động xây dựng, thực hiện những phương án, giải pháp ứng phó với diễn biến mới của dịch nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của cán bộ công nhân viên, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Mai Chi