Kinh tế xanh

ADB hỗ trợ Thừa Thiên Huế phát triển kinh tế bền vững

Thứ năm, 18/8/2022 | 08:52 GMT+7
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa ký kết bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược vì sự phát triển kinh tế bền vững và bao trùm của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, ngày 17/8, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Andrew Jeffries, Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam ký kết bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược vì sự phát triển kinh tế bền vững và bao trùm của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế là một trong năm tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; là trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành và đa lĩnh vực chất lượng cao, trung tâm y tế chuyên sâu của miền Trung và Việt Nam. 

Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị ngày 10/12/2019 xác định đến năm 2025, tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường.

Bản ghi nhớ sẽ là thỏa thuận mang tính định hướng hợp tác khung giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và ADB nhằm hỗ trợ UBND tỉnh đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025, thích nghi với thay đổi được thúc đẩy bởi cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, đồng thời giải quyết các thách thức của nền kinh tế bằng công nghệ số, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại diện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và ADB ký kết bản ghi nhớ hợp tác

Nội dung chính bản ghi nhớ bao gồm: các nguyên tắc định hướng hợp tác; mục tiêu và các lĩnh vực hợp tác bao gồm hoạt động hợp tác chiến lược chung như: thiết lập nền tảng đối thoại chiến lược; xây dựng kế hoạch hành động chung chuẩn bị dự án; chia sẻ kiến thức, ý tưởng và các bài học kinh nghiệm và cùng tham gia đối thoại với các bên có liên quan và các bên có quan tâm trong những hoạt động mà biên bản ghi nhớ đã đề cập. 

Các hoạt động hợp tác cụ thể trong bản ghi nhớ bao gồm 4 hoạt động hỗ trợ của ADB cho tỉnh Thừa Thiên Huế được định hướng bởi các ưu tiên trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. 

Thứ nhất là tham vấn định kỳ trong khuôn khổ chương trình quốc gia giữa Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ, ngành liên quan. 

Thứ hai là thực hiện hiệu quả các dự án sử dụng nguồn vốn của ADB đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Thứ ba là xác định các dự án tiềm năng về hạ tầng giao thông đô thị, thích ứng biến đổi khí hậu, góp phần tiếp tục cải thiện điều kiện sống, thúc đẩy tăng trưởng carbon thấp và nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của Huế.

Thứ tư là thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân và xã hội hóa trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ biên bản ghi nhớ này có thể được cập nhật, bổ sung trên cơ sở nhu cầu và thống nhất giữa hai bên.

Nhã Quyên