Bất động sản

Bà Rịa - Vũng Tàu giao địa phương quản lý 61 khu đất không đủ điều kiện đấu giá

Thứ năm, 20/5/2021 | 10:23 GMT+7
Mới đây, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp tại Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bàn giao địa phương quản lý 61 khu đất không đủ điều kiện đấu giá.

Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, từ thời điểm thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (năm 2004) đến nay, Trung tâm đang quản lý 141 khu đất, tương đương tổng diện tích 707,7 ha. Trong đó có 55 khu đất tương đương diện tích 265,4 ha thuộc quỹ đất đã giao cho người trúng đấu giá, địa phương và tổ chức khác sử dụng. 86 khu đất còn lại do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang quản lý, tương đương diện tích 442,4 ha.

Các khu đất không đủ điều kiện đấu giá sẽ được sử dụng phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng địa phương. (Ảnh minh họa)

Trên cơ sở tình hình quản lý, sử dụng, giải quyết vướng mắc về thủ tục đấu giá, bồi thường, hỗ trợ, tranh chấp khiếu nại hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu phân 86 khu đất nêu trên thành 3 nhóm.

Nhóm 1 gồm 21 khu đất tương đương diện tích 241,8 ha có khả năng khai thác, sử dụng để đấu giá. Nhóm 2 gồm 4 khu đất tương đương diện tích 44,4 ha sử dụng để đầu tư phát triển hạ tầng. Nhóm 3 gồm 61 khu đất tương đương với diện tích 156,2 ha.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét, bàn giao địa phương quản lý theo địa giới hành chính, tiếp tục xử lý tồn tại tranh chấp, lấn chiếm của người dân trước thời điểm bàn giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý để sử dụng phục vụ cho phát triển cơ sở hạ tầng xã hội của địa phương.

Tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao 61 khu đất không đảm bảo tính khả thi để tổ chức đấu giá về cho địa phương quản lý theo địa giới hành chính, tiếp tục xử lý tồn tại trên đất trước đó. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị các địa phương phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý chặt chẽ hiện trạng, không để lấn chiếm, phát sinh nhà cửa trên các khu đất công nêu trên.

Thủy Quỳnh