Quy hoạch, xây dựng

Bắc Kạn lập 3 quy hoạch xây dựng vùng liên huyện

Thứ hai, 7/3/2022 | 10:24 GMT+7
UBND tỉnh Bắc Kạn vừa quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện tỉnh Bắc Kạn tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định mới được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt, Sở Xây dựng Bắc Kạn được giao triển khai lập 3 quy hoạch xây dựng vùng liên huyện trên địa bàn tỉnh gồm: vùng liên huyện Chợ Mới, Bạch Thông và thành phố Bắc Kạn với tổng diện tích tự nhiên khoảng 1.289,5km2; vùng liên huyện Chợ Đồn, Ba Bể và Pác Nặm khoảng 2.063,64km2 và vùng liên huyện Na Rì và Ngân Sơn khoảng 1.497,4km2.

Quy hoạch vùng huyện, vùng liên huyện tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030 được xác định trên cơ sở bộ khung giao thông, vị trí và vai trò các trọng điểm đô thị, điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội, địa giới các đơn vị hành chính hiện hữu, phân vùng liên huyện phát triển tỉnh Bắc Kạn với 3 vùng liên huyện.

Cụ thể: vùng liên huyện vùng động lực (vùng trung tâm) tỉnh Bắc Kạn bao gồm thành phố Bắc Kạn, huyện Chợ Mới, huyện Bạch Thông. Phân vùng có vai trò quan trọng là đầu tàu thúc đẩy sự phát triển của cả tỉnh là vùng tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực. Trong đó, thành phố Bắc Kạn là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, thể dục thể thao và khoa học kỹ thuật của tỉnh; trọng điểm đô thị tại Chợ Mới là cửa ngõ chính của tỉnh từ vùng Thủ đô, đồng thời là cửa ngõ vùng miền núi phía Bắc; trọng điểm đô thị Phủ Thông là cửa ngõ phía Bắc của tiểu vùng.

Vùng liên huyện vùng phía Đông Bắc tỉnh Bắc Kạn bao gồm huyện Ngân Sơn, Na Rì sẽ được tăng cường liên kết với trong và ngoài tỉnh thông qua tuyến cao tốc mới, quốc lộ 3 và quốc lộ 279.

Vùng liên huyện vùng phía Tây tỉnh Bắc Kạn bao gồm huyện Ba Bể, Pắc Nặm và huyện Chợ Đồn, với 3 trọng điểm đô thị là thị trấn Chợ Rã, thị trấn Bộc Bố và thị trấn Bằng Lũng liên kết vùng theo trục quốc lộ 3C và quốc lộ 279.

Bắc Kạn lập 3 quy hoạch xây dựng vùng liên huyện 

Theo UBND tỉnh Bắc Kạn, việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn; xác định những mục tiêu, động lực chính, tính chất, quy mô phát triển đô thị, dân cư trong liên vùng, từ đó tạo lập phương án phát triển tổng thể, bố trí không gian đô thị - nông thôn, không gian phát triển và định hướng nhu cầu phát triển các khu chức năng trong tương lai trên cơ sở huy động các điều kiện, nguồn lực của vùng liên huyện. Việc lập quy hoạch trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Được biết, tổng kinh phí lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện là 19,5 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và vốn đầu tư công.

Thu Uyên