Tin hoạt động hiệp hội

Ban Thường vụ Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam họp phiên mở rộng

Thứ bảy, 16/1/2016 | 14:30 GMT+7
Sáng ngày 14.1.2016, Ban Thường vụ Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam tổ chức cuộc họp mở rộng, bàn về hoạt động của Hiệp hội trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam vừa tổ chức cuộc họp mở rộng vào sáng 14/1/2016, để bàn về một số vấn đề hoạt động của Hiệp hội trong thời gian tới. Ông Tạ Văn Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hiệp hội, chủ trì cuộc họp. 

Dự họp có các ông Mai Duy Thiện, Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch Hiệp hôi, Phụ trách truyền thông, ông Lê Hội, Ủy viên Ban thường vụ,Tổng thư ký, Phó chủ tịch Hiệp hội, ông Nguyễn Huy Hoạch, Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Hiệp hội cùng một số nhà khoa học trong lĩnh vực Năng lượng Sạch.      

Tai cuộc họp, các vấn đề được đặt ra là, Công tác tổ chức bộ máy của Hiệp hôi nhằm đẩy mạnh các hoạt động đáp ứng với yêu cẩu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Chương trình phát triển Năng lương Sạch đến năm 2020; Thành lập Hội đồng Khoa học; Hợp tác quốc tê trong lĩnh vực Năng lượng Sạch; Thông tin, truyền thông của Hiệp hội; Đề xuất “Giải thưởng quốc gia về Năng lượng Sạch”…

Nhiều ý kiến đã đóng góp cho các vấn đề Ban thường vụ đưa ra được chất lượng và có tính khả thi hơn. Đặc biệt là một số nội dung hoạt động của Hiệp hội được trao đổi, thống nhất để báo cáo Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải trong dịp gặp mặt sắp tới.

Ngọc Cảnh