Bảo đảm cung ứng điện, giữ vững an ninh năng lượng

Chủ nhật, 22/10/2023 | 16:45 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8144/VPCP-CN ngày 19/10/2023 thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện, giữ vững an ninh năng lượng.

Theo văn bản, để đảm bảo cung ứng điện, giữ vững an ninh năng lượng của đất nước, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo từ sớm, từ xa trong thời gian qua.

Tại Công điện số 782/CĐ-TTg ngày 4/9/2023, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tập trung thực hiện các nhiệm vụ về bảo đảm cung ứng điện. Đồng thời, giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Để bảo đảm nguồn cung ứng điện phục vụ cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023, năm 2024 và các năm tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch HĐTV các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu Khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tập trung chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao về bảo đảm cung ứng điện, giữ vững an ninh năng lượng quốc gia trong thời gian tới.

Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Hoàn thành trước ngày 25/10/2023.

Ảnh minh họa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đường dây 500kV từ Quảng Trạch (Quảng Bình) ra Phố Nối (Hưng Yên) để cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ xử lý các nội dung liên quan theo thẩm quyền để có thể khởi công dự án trong tháng 10/2023.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp cùng Bộ Tư pháp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện đề xuất về việc ban hành quy định về điện mặt trời áp mái. Hoàn thành trước ngày 25/10/2023.

Đồng thời, Bộ Công Thương khẩn trương cùng Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét ban hành Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn. Hoàn thành trước ngày 25/10/2023.

Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng và tổ chức họp Ban Chỉ đạo trong tháng 10/2023.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; sớm chủ trì họp với Bộ trưởng, thủ trưởng các Bộ, cơ quan để nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo, đề xuất về việc bảo đảm cung ứng điện trong thời gian tới và kịp thời chỉ đạo, triển khai giải pháp phù hợp.

Đình Tú