Bảo vệ môi trường, hành động vì thiên nhiên

Thứ tư, 3/6/2020 | 17:41 GMT+7
Không ngừng đưa ra các giải pháp để đẩy mạnh công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, trong đó có đẩy mạnh truyền thông và phát động các cuộc thi, phong trào thiết thực, ý nghĩa, Bộ Tài nguyên và Môi trường hi vọng sẽ lan toả, đánh thức những tiềm ẩn, khơi dậy niềm cảm hứng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, biển đảo và môi trường, hơn nữa còn là nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của mọi người dân trên cả nước. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết, với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững”, Ngày Đại dương thế giới năm nay sẽ là cơ hội để giới thiệu những phương pháp, ý tưởng, sản phẩm mới, các giải pháp khả thi nhằm làm nổi bật những đổi mới trong các lĩnh vực liên quan đến đại dương như công nghệ, hệ thống cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên, sản phẩm, khoa học công nghệ mới...

Song hành với đó, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2020 với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” cũng góp phần thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với khẩu hiệu Đổi mới vì một đại dương bền vững

Với những khẩu hiệu tuyên truyền về biển và hải đảo nước ta, Bộ TN&MT cũng xác định triển khai nhiều giải pháp, đồng thời chủ động, tích cực tham gia và đề xuất thực hiện các sáng kiến hợp tác về lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương trong khuôn khổ ASEAN và khu vực Thái Bình Dương, góp phần bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp trên biển của ta.

Bên cạnh dó, Ngày Môi trường thế giới năm nay đã được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn là “Hành động vì thiên nhiên”. Theo UNEP, năm nay là một năm quan trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước, đồng thời đây là thời điểm mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta.

Việt Nam được ghi nhận là một trong 16 quốc gia có tính đa dạng cao trên thế giới. Chúng ta đã có một hệ thống các Khu bảo tồn được thành lập. Hiện cả nước có 173 khu bảo tồn với tổng diện tích hơn 2.500 ha, gồm 33 vườn quốc gia; 66 khu dự trữ thiên nhiên; 18 khu bảo tồn loài và sinh cảnh; 56 khu bảo vệ cảnh quan (tăng 07 khu bảo tồn so với năm 2015 với tổng diện tích tăng thêm gần 73.260 ha).

Việt Nam có 9 khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO chính thức công nhận

Đến nay, nước ta có 09 khu Ramsar (khu vực đất ngập nước) với tổng diện tích hơn 120.000 ha; có 10 khu bảo tồn biển đã được thành lập với tổng diện tích gần 188.000 ha; có 09 khu vực được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới với tổng diện tích hơn 4,2 triệu ha. Trong năm 2019, Bộ TN&MT đã xây dựng hồ sơ đề cử và được Ban Thư ký ASEAN công nhận thêm 04 Vườn di sản ASEAN, nâng tổng số vườn di sản ASEAN của Việt Nam thành 10 khu.

Không ngừng đưa ra các giải pháp để đẩy mạnh công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, trong đó có đẩy mạnh truyền thông và phát động các cuộc thi, phong trào thiết thực, ý nghĩa, Bộ hi vọng sẽ lan toả, đánh thức những tiềm ẩn, khơi dậy niềm cảm hứng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, biển đảo và môi trường, hơn nữa còn là nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của mọi người dân trên cả nước. 
 

Thanh Tâm