Bất động sản

Bình Thuận ban hành quy định mới về tách, hợp thửa đất

Thứ ba, 31/8/2021 | 14:50 GMT+7
UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành quyết định 21/QĐ-UBND quy định điều kiệu tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, đối với diện tích đất ở nông thôn, diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa là 60 m2 và có chiều rộng tối thiểu là 4 m, chiều dài tối thiểu là 8 m. Đất ở đô thị, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 40 m2 và có chiều rộng tối thiểu là 4 m, chiều dài tối thiểu là 5 m. Đối với đất phi nông nghiệp, khu vực nông thôn phải có diện tích tối thiểu là 100 m2 (rộng tối thiểu là 5 m và dài tối thiểu là 10 m); khu vực đô thị phải có diện tích tối thiểu là 60 m2 (rộng tối thiểu 4 m và dài tối thiểu 5 m).

Ảnh minh họa

Đối với đất nông nghiệp nằm ngoài khu dân cư diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa tại các xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Phú Quý) là 1.000 m2. Diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa tại các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và các xã thuộc huyện Phú Quý là 500 m2.

Đối với đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư, đất vườn ao (nông nghiệp) tách ra thửa riêng không gắn với đất ở phải có diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa tại các xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố là 400 m2. Diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa tại phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố là 300 m2.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2021.

Thu Uyên