Bổ sung làm rõ một số nội dung của dự thảo Quy hoạch điện VIII

Thứ ba, 19/7/2022 | 08:00 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 206/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc về báo cáo bổ sung làm rõ một số nội dung của dự thảo Quy hoạch điện VIII theo công văn 3787/BCT-ĐL ngày 4/7/2022 của Bộ Công Thương.

Theo đó, ngày 15/7/2022, Phó Thủ tướng có buổi làm việc với một số đơn vị liên quan. Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến tham gia, Phó Thủ tướng đã có kết luận như sau:

Các dự án điện than, khí đã có trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh đến nay không đưa vào dự thảo Quy hoạch điện VIII (theo yêu cầu thực hiện các cam kết tại COP26) có đảm bảo tính pháp lý không?

Việc xem xét đưa lại dự thảo Quy hoạch điện VIII 2.428,42 MW công suất điện mặt trời đã có trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh, Bộ Công Thương được yêu cầu cần chia ra các nhóm dự án là: đã hoàn thành đầu tư xây dựng; đã cấp đất và ký hợp đồng mua sắm thiết bị; đã có chủ trương đầu tư và đã cấp đất; đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai thủ tục cấp đất. 

Phó Thủ tướng yêu cầu cần xác định sơ bộ chi phí, thiệt hại của từng nhóm dự án nêu trên nến không tiếp tục triển khai; phân tích rõ sự phù hợp, không phù hợp của từng dự án theo các quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Trong dự thảo Quy hoạch điện VIII thì năng lực nhập khẩu khí LNG đến năm 2030 khoảng 14 - 18 tỷ m3 và tổng công suất nguồn điện quy hoạch đến năm 2030 là 146.000 MW. Tuy nhiên, mục tiêu Nghị quyết số 55-NQ/TW có nêu “đủ năng lực nhập khẩu khí tự nhiên hoá lỏng LNG khoảng 8 tỷ m3 vào năm 2030 và 15 tỷ m3 vào năm 2045”, “tổng công suất của các nguồn điện đến năm 2030 đạt khoảng 125.000 - 130.000 MW”.

Do vậy, Bộ Công Thương cần có quan điểm về nội dung trên có cần báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị hay không?

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương bổ sung, làm rõ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề này trước ngày 21/7/2022.

Đức Dũng