Văn hóa, du lịch

Cần giám sát chặt chẽ những lễ hội tập trung đông người

Thứ ba, 13/2/2024 | 22:42 GMT+7
Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội lớn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các địa phương như: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Vĩnh Phúc, Phú Thọ cần giám sát chặt chẽ những lễ hội tập trung đông người trên địa bàn.

Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Vĩnh Phúc, Phú Thọ yêu cầu giám sát chặt chẽ những lễ hội xuân tập trung đông người trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội lớn

Các lễ hội lớn, tập trung đông người như: lễ hội chùa Hương, lễ hội Gióng đền Sóc (Hà Nội), lễ hội cướp phết (Phú Thọ), chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng), khai ấn đền Trần (Nam Định) cần được giám sát chặt chẽ. Trong đó, Hà Nội giám sát chặt chẽ lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức), lễ hội đền Sóc (huyện Sóc Sơn). Phú Thọ phải xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lễ hội tập trung đông người trên địa bàn như: Hội Phết (xã Hiền Quan, huyện Tam Nông); lễ hội Cầu trâu (xã Hương Nha và xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông).

Vĩnh Phúc phải giám sát chặt chẽ các lễ hội: Đúc Bụt (xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương); Cướp phết (xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch); Chọi trâu (xã Hải Lựu, huyện Sông Lô). Nam Định phải giám sát chặt chẽ các lễ hội: Khai ấn đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định), lẽ hội Phủ Dày (huyện Vụ Bản). Hải Phòng phải giám sát chặt chẽ lễ hộp chọi trâu Đồ Sơn (quận Đồ Sơn)…

Ngoài ra, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị các địa phương tăng cường biện pháp quản lý nhà nước về lễ hội nhằm thực hiện nghiêm quy định pháp luật liên quan. Trong đó, lưu ý địa phương tổ chức lễ hội phải bảo đảm trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống và các giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam. Các địa phương cần thực hiện giải pháp nhằm loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với đời sống hiện nay; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động lễ hội, hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi…

Khả Như (T/H)