Năng lượng mặt trời

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện mặt trời nổi KN Ialy Kon Tum

Thứ tư, 7/4/2021 | 15:47 GMT+7
UBND tỉnh Kon Tum mới đây đã ban hành Quyết định 256/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời KN Ialy Kon Tum.

Theo đó, dự án Nhà máy điện mặt trời KN Ialy Kon Tum được triển khai tại xã Ya Tăng và xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng: 233,2 ha. Trong đó, khu vực bố trí tấm pin có diện tích: 228 ha (trên lòng hồ Nhà máy thủy điện Ialy, xã Ya Tăng và xã Ya Ly thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). Tổng vốn đầu tư của dự án: 4.121 tỷ đồng. 

Quy mô dự án: quy mô, công suất thiết kế: 200 MWp, gồm 449.428 tấm pin silic đơn tinh thể với công suất 445Wp/tấm, hiệu suất 20,2%, 980 bộ inverter. Công nghệ áp dụng: công nghệ sản xuất điện sử dụng năng lượng mặt trời có quy mô công nghiệp với hệ thống điện mặt trời nối lưới không lưu trữ.

Tiến độ khởi công công trình: từ tháng 12/2021. Tiến độ xây dựng các hạng mục công trình: từ tháng 12/2021 đến tháng 12/2024. Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào hoạt động: cuối tháng 12/2024. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư.

Quyết định nêu rõ, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

Ảnh minh họa

Sau khi được UBND tỉnh Kon Tum chấp thuận chủ trương đầu tư, đề nghị nhà đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND huyện Sa Thầy hoàn tất các thủ tục đất đai (lập thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm; tiến hành lập phương án và hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng...) làm cơ sở triển khai dự án đầu tư theo đúng quy định (khu vực thực hiện dự án nằm xa khu dân cư vì vậy dự án không thực hiện di dân, tái định cư).

Đề nghị chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án không được làm ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên hiện có; điều tiết nguồn nước để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng khác...

Trong giai đoạn tiếp theo của dự án, UBND tỉnh Kon Tum đề nghị chủ đầu tư phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án phù hợp giải quyết những vấn đề có liên quan như: đảm bảo giao thông đường thủy, khai thác thủy sản, phát triển du lịch... tại khu vực dự kiến triển khai dự án.

Tiếp tục đánh giá tác động của dự án đến an toàn công trình đập thủy điện Ialy, điều tiết nước, ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ; đánh giá kỹ ảnh hưởng của dự án đến chế độ vận hành, khả năng giải tỏa công suất của lưới điện. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hoặc xác nhận trước khi triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Trong mọi trường hợp phải đảm bảo không làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ phát điện của Nhà máy thủy điện Ialy; không làm ảnh hưởng đến vận hành an toàn, ổn định của công trình thủy điện Ialy.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để bố trí tấm pin đảm bảo phù hợp với giao thông thủy nội địa trên lòng hồ thủy điện laly. Thuê đơn vị tư vấn có điều kiện năng lực lập hồ sơ thiết kế đấu nối của dự án Nhà máy điện mặt trời KN Ialy Kon Tum, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định.

Lan Anh