Năng lượng mặt trời

Không để xảy ra tình trạng phát triển ồ ạt điện mặt trời theo phong trào

Thứ năm, 11/3/2021 | 10:37 GMT+7
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng phát triển ồ ạt điện mặt trời trên địa bàn theo phong trào, thiếu sự kiểm soát gây quá tải lưới điện khu vực và hậu quả xấu sau này.

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 1226/UBND-MT ngày 2/3/2021 gửi: Sở Công Thương; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc quản lý đầu tư, xây dựng phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện văn bản số 185/TTg-CN ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh Lâm Đồng giao sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan thực hiện công quản lý đầu tư, xây dựng các dự án, công trình điện mặt trời trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nêu trên. 

Một hệ thống điện mặt trời mái nhà tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Cụ thể như sau: Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Công ty Điện lực Lâm Đồng chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm theo đúng quy định pháp luật được cấp có thẩm quyền ban hành và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương về phát triển điện mặt trời mặt đất và trên mái nhà; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng phát triển ồ ạt điện mặt trời trên địa bàn theo phong trào, thiếu sự kiểm soát gây quá tải lưới điện khu vực và hậu quả xấu sau này.

Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát; tham mưu UBND tỉnh các nội dung có liên quan để phối họp chặt chẽ với Bộ Công Thương, EVN trong công tác kiểm tra, thanh tra về phát triển điện mặt trời mái nhà tại địa phương, các công ty điện lực thời gian vừa qua; xử lý nghiêm các các sai phạm nếu có theo quy định.

Tùng Lâm