Năng lượng tái tạo

Chủ trương nghiên cứu, khảo sát thực hiện dự án Nhà máy điện sinh khối PIR-1 Quảng Bình

Thứ hai, 21/9/2020 | 09:48 GMT+7
Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã có văn bản số 2702/VPUBND-KT gửi các đơn vị liên quan về chủ trương nghiên cứu, khảo sát thực hiện dự án Nhà máy điện sinh khối PIR-1 Quảng Bình.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình nhận được Công văn số 612/SCT-KTNL ngày 29/5/2020 của Sở Công Thương Quảng Bình về việc nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ quy hoạch dự án Nhà máy điện sinh khối PIR-1 Quảng Bình tại xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy của Công ty CP Đầu tư Năng lượng sinh khối Hoàng Gia kèm theo công văn số 11/CV-P1R ngày 15/04/2020 của Công ty CP Đầu tư Năng lượng sinh khối Hoàng Gia về việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án năng lượng sinh khối PIR-1 Quàng Bình; căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại thông báo số 2445-TB/TU ngày 21/7/2020 và ý kiến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại thông báo số 163-TB/BCSĐ ngày 06/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật có ý kiến chỉ đạo: đồng ý chủ trương cho phép Công ty CP Đầu tư Năng lượng sinh khối Hoàng Gia (nhà đầu tư) tiến hành nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ bổ sung Quy hoạch điện dự án Nhà máy điện sinh khối PIR-1 Quảng Bình công suất 50MW (giai đoạn 1: 25MW) tại khu công nghiệp Bang, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy theo như đề xuất của Sở Công Thương. Thời gian thực hiện khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ xin bổ sung Quy hoạch điện là 08 tháng; chi phí nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ bổ sung Quy hoạch do nhà đầu tư tự chịu. 

Ảnh minh họa

Trong quá trình nghiên cứu, khảo sát yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai thủ tục theo đúng quy định. Trong đó lưu ý: việc nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ bổ sung Quy hoạch dự án Nhà máy điện sinh khối PIR-1 phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch đất năng lượng, đất trong khu công nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; lựa chọn công nghệ tiên tiến, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực từ khí thải, rác thải của nhà máy; chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường sinh thái; không làm ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt thường ngày của người dân địa phương trong vùng. Đồng thời, tạo được sự đồng thuận của người dân trong quá trình nghiên cứu, khảo sát thực hiện dự án.

Văn bản cũng nêu rõ, nếu hết thời gian nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ bổ sung Quy hoạch mà nhà đầu tư không đề xuất dự án (trước ngày 31/3/2021), UBND tỉnh thu hồi dự án, giao nhà đầu tư khác thực hiện theo quy định của pháp luật.

Giao Sở Công Thương làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện khảo sát, nghiên cứu thực địa, lập hồ sơ bổ sung Quy hoạch điện; Ban Quản lý khu kinh tế Bang chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan về đầu tư (sau khi dự án được bổ sung Quy hoạch) theo đúng quy định.

Tiến Đạt