Năng lượng tái tạo

Tăng cường vai trò của báo chí đối với phát triển năng lượng bền vững

Thứ sáu, 11/9/2020 | 15:22 GMT+7
Vào ngày 11/9, lễ ký kết triển khai chương trình “Tăng cường vai trò của báo chí đối với phát triển năng lượng bền vững” giữa Dự án Hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng Việt Nam – EU (EVEF) và Trung tâm nghiên cứu vùng và đô thị (CRUS) diễn ra tại TPHCM.

Chương trình nằm trong gói hỗ trợ kỹ thuật thuộc tiểu hợp phần 1B của dự án EVEF. Tham gia lễ ký kết có ông Sven Ernedal, Giám đốc dự án EVEF; bà Lê Vân Anh, Giám đốc CRUS và Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM (USTA – HCM).

Gói hỗ trợ kỹ thuật này hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực, nâng cao kiến thức kỹ thuật, đào tạo kỹ năng báo chí mới cho các nhà báo trên toàn quốc, giúp họ có cách thức truyền tải thông tin sáng tạo, hiệu quả hơn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng. Chương trình dự kiến tổ chức 3 khóa tập huấn về các khía cạnh khác nhau trong lĩnh vực báo chí với ngành năng lượng. 

Lễ ký kết triển khai chương trình “Tăng cường vai trò của báo chí đối với phát triển năng lượng bền vững” 

Thêm vào đó, thông qua việc tổ chức một chuỗi sự kiện đối thoại bàn tròn trực tuyến, chương trình sẽ kết nối phóng viên Việt Nam với phóng viên quốc tế để cùng thảo luận về những thuận lợi, khó khăn khi đưa tin về năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng. Chương trình dự kiến được triển khai từ tháng 9/2020 - tháng 8/2021.

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng Việt Nam – EU được đồng tài trợ bởi Liên minh châu Âu (EU) và Bộ Phát triển và Hợp tác Kinh tế CHLB Đức (BMZ), do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) triển khai dưới sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương.

Dự án hướng tới góp phần tăng cường sự quản lý nhà nước trong ngành năng lượng nhằm thúc đẩy một bước tiến sang lộ trình phát triển năng lượng bền vững hơn ở Việt Nam. Dự án này cũng sẽ góp phần thực hiện khung pháp lý cần thiết để Việt Nam đạt được các cam kết của mình đối với việc giảm phát thải khí nhà kính có liên quan đến các hoạt động năng lượng trong bối cảnh các Đóng góp do Quốc gia Tự quyết định của Việt Nam (NDCs). 

Cẩm Hạnh