Chuyển lịch ghi chỉ số với các khách hàng lắp đặt ĐMTMN đấu nối lưới trung áp

Thứ tư, 26/5/2021 | 10:40 GMT+7
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có văn bản số 2657/EVN-KD gửi các Tổng công ty Điện lực về việc dịch chuyển lịch ghi chỉ số đối với các khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đấu nối lưới trung áp.

Cụ thể, Tập đoàn đã nhận được phản ánh từ các Tổng công ty Điện lực về vướng mắc trong việc xác định tổn thất điện năng do ảnh hưởng của ngày ghi nhận sản lượng điện mua từ các hệ thống ĐMTMN lệch so với ngày ghi nhận điện đầu nguồn. Để giải quyết vướng mắc, Tập đoàn yêu cầu các Tổng công ty Điện lực: kể từ ngày 01/8/2021, chuyển lịch ghi chỉ số công tơ (cả chiều giao và chiều nhận) đối với các khách hàng có lắp đặt ĐMTMN đấu nối lưới trung áp.

Theo đó, đối với khách hàng thuộc đối tượng ghi chỉ số 01 kỳ/tháng: chuyển lịch ghi chỉ số về thời điểm 24g ngày cuối cùng hàng tháng. Đối với khách hàng thuộc đối tượng ghi chỉ số nhiều kỳ trong tháng: chuyển lịch ghi chỉ số kỳ cuối của tháng về thời điểm 24g ngày cuối cùng hàng tháng.

Đơn vị điện lực sẽ thực hiện dịch chuyển lịch ghi chỉ số đối với các khách hàng lắp đặt ĐMTMN đấu nối lưới trung áp

Bên cạnh đó, các Tổng công ty Điện lực rà soát, hoàn thiện hạ tầng đo đếm để đáp ứng việc ghi chỉ số đối với khách hàng có lắp đặt ĐMTMN đấu nối lưới trung áp về thời điểm 24g ngày cuối cùng hàng tháng. Thỏa thuận với khách hàng có lắp đặt ĐMTMN đấu nối lưới trung áp ký phụ lục sửa đổi, bổ sung các hợp đồng mua, bán điện để thực hiện lịch ghi chỉ số như trên.

Lịch ghi chỉ số đối với khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng (không có lắp đặt ĐMTMN) giữ nguyên, không thay đổi.

Lan Anh