Nông nghiệp sạch

Công tác khuyến nông hỗ trợ nông dân có kỹ năng làm kinh tế nông nghiệp

Thứ năm, 28/7/2022 | 11:37 GMT+7
Ngày 27/7, nhân Hội nghị Khuyến nông toàn quốc năm 2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan đã đánh giá cao và có nhiều chỉ đạo trong công tác khuyến nông quốc gia trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (KNQG) thời gian qua đã có những bước đột phá trong việc thay đổi tư duy khuyến nông theo cách thức hoàn toàn mới. Công tác khuyến nông đã thoát ly khỏi giới hạn ở việc triển khai các mô hình trình diễn và đã có độ phủ, bao trùm rộng lớn hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, hoạt động khuyến nông không chỉ gói gọn trong hoạt động của bộ máy Trung tâm KNQG hay khuyến nông các cấp mà đã kết nối được với doanh nghiệp; gắn khuyến nông nhà nước với khuyến nông của doanh nghiệp, xã hội.

Đặc biệt, việc tổ chức lại chương trình khuyến nông cộng đồng bước đầu đã cho những kết quả rất khả quan, góp phần không nhỏ trong việc đánh thức những giá trị đích thực của khuyến nông; thay đổi cách nhìn nhận của người dân, lãnh đạo các địa phương, toàn xã hội với công tác khuyến nông.

Triển khai, nhân rộng các mô hình khuyến nông thực chất đến từng địa phương

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cũng chia sẻ, Bộ hiện đã đặt lại vấn đề tiếp cận tư duy mới trong hoạt động khuyến nông, mở rộng tầm nhìn khuyến nông, không chỉ dừng lại ở vấn đề kỹ thuật mà phải gắn với các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội...

Chiến lược phát triển nông nghiệp hiện nay là chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Do đó, công tác khuyến nông cũng phải chuyển đổi tư duy từ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp sang hỗ trợ nông dân có kiến thức, kỹ năng làm kinh tế nông nghiệp.

Tại hội nghị, lãnh đạo ngành NN&PTNT nhấn mạnh, sứ mệnh của khuyến nông là phải hiểu được đặc điểm tâm lý, tập quán sản xuất, sản phẩm đặc trưng của mỗi vùng miền, các thị trường tiêu thụ, sự đứt gãy của chuỗi ngành hàng… Từ đó, sẽ gắn kết lại, không để xảy ra tình trạng đứt gãy.

Khuyến nông đóng vai trò rất quan trọng, nếu không có khuyến nông, chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn không thể đến với nông dân. Tuy nhiên, nếu chúng ta không hiểu được nông dân đang cần gì, giúp họ điều gì thì công tác khuyến nông chắc chắn sẽ không thành công.

Với xu thế nông nghiệp hiện nay, khuyến nông phải đi vào câu chuyện xây dựng nông thôn mới, tổ chức nhiều hoạt động trong khu vực nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn như xây dựng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn; phát triển hợp tác xã...

Ngoài ra, khuyến nông phải thực hiện sứ mệnh kết nối, gắn kết các cơ quan khác trong Bộ NN&PTNT để đưa những vấn đề về tổ chức lại sản xuất, thị trường đến với nông dân. Hỗ trợ nông dân những công nghệ, kỹ thuật, thông tin, kiến thức không theo từng dự án mà phải có những hoạt động mang tính chất cộng đồng để đúng theo khẩu hiệu “ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”.

Để hoàn thành được những sứ mệnh này, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị, bản thân mỗi cán bộ khuyến nông phải nhận thức được trách nhiệm của mình là phục vụ cho sự phát triển của ngành nông nghiệp, nông dân.

Người làm công tác khuyến nông đừng vội đặt vấn đề kinh phí, chế độ của mình lên trên. Bởi lẽ, khi khuyến nông làm tốt nhiệm vụ của mình thì sẽ huy động được những nguồn lực từ xã hội, cùng nhau tạo ra giá trị. Khi hoạt động khuyến nông đã tạo ra giá trị thì bản thân mỗi người làm công tác khuyến nông cũng sẽ được nhận lại những giá trị có thể là vô hình (hạnh phúc, vinh dự...) hoặc giá trị hữu hình.

Khi hoạt động khuyến nông thực sự thu hút được các nguồn lực từ xã hội, doanh nghiệp, sẽ giúp tăng thêm nguồn lực nhà nước. Từ đó, tạo cơ sở vững chắc để điều hoạt động khuyến nông trở nên linh hoạt hơn.

Lam An (T/H)