Cục Thuế tỉnh Bình Thuận hướng dẫn quản lý thuế với hộ kinh doanh ĐMTMN

Thứ năm, 27/5/2021 | 09:39 GMT+7
Cục Thuế tỉnh Bình Thuận vừa có công văn số 4119/CTBTH-HKDCN về việc hướng dẫn quản lý thuế đối với hộ kinh doanh điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) có mức doanh thu thuộc đối tượng chịu thuế (doanh thu hàng năm trên 100 triệu đồng).

Theo công văn, qua theo dõi tình hình quản lý thuế và báo cáo của các chi cục thuế khu vực, huyện, thành phố về công tác quản lý hoạt động kinh doanh ĐMTMN, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận nhận thấy việc quản lý thuế của các chi cục thuế trong địa bàn tỉnh chưa kịp thời. Bên cạnh đó, công tác quản lý thuế còn một số tồn tại nhất định như: hầu hết chưa đưa vào theo dõi, quản lý thuế; chưa thống nhất phương pháp tính thuế...

Vì vậy, nếu được quản lý, khai thác tốt, nguồn thu trên sẽ góp phần đáng kể bổ sung nguồn thu ngân sách Nhà nước của địa phương. Mục tiêu đặt ra là đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với các quy định pháp luật trong công tác quản lý thuế ĐMTMN đối với hộ kinh doanh, trên cơ sở chính sách thuế đối với hộ kinh doanh; các chính sách về ưu đãi, phát triển điện mặt trời của Nhà nước.

Ảnh minh họa

Cụ thể, các cá nhân và hộ gia đình (gọi tắt hộ kinh doanh) thực hiện dự án ĐMTMN thuộc đối tượng phải đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn đăng ký thuế. Trên cơ sở đăng ký thuế, hộ kinh doanh ĐMTMN có trách nhiệm kê khai, nộp thuế theo quy định. Điểm 5 công văn số 1534/BTC-CST ngày 31/01/2019 của Bộ Tài chính cũng hướng dẫn: "Cá nhân, hộ gia đình thực hiện dự án điện mặt trời trên mái nhà có mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thuộc đối tượng áp dụng tỷ lệ thuế giá trị gia tăng trên doanh thu quy định đối với hoạt động sản xuất theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC".

Như vậy, đối với hộ kinh doanh ĐMTMN có mức doanh thu thuộc đối tượng chịu thuế (doanh thu trên 100 triệu đồng/năm), định kỳ ngày 10 của tháng đầu quý, căn cứ danh sách xác nhận sản lượng điện giao nhận và tiền điện thanh toán của cơ quan điện lực chuyển cho các chi cục thuế. Các loại thuế phát sinh phải nộp bao gồm: lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh ĐMTMN (hoạt động sản xuất, vận tải, dịch vụ gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu) là doanh thu bao gồm thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu: thuế giá trị gia tăng 3%; thuế thu nhập doanh nghiệp 1,5%.

Hộ kinh doanh ĐMTMN thuộc đối tượng chịu thuế thì thực hiện kê khai, nộp thuế theo từng lần phát sinh; hồ sơ nộp tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú; thời hạn nộp hồ sơ theo từng lần phát sinh, chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh doanh thu tính thuế.

Hộ kinh doanh ĐMTMN phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ khai thuế theo quy định. Cơ quan thuế có trách nhiệm theo dõi, quản lý thuế hộ kinh doanh ĐMTMN; cấp lẻ, bán lẻ hóa đơn theo dõi, đôn đốc các hộ kinh doanh thực hiện việc mua hóa đơn lẻ để cung cấp cho cơ quan điện lực làm cơ sở ghi nhận chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Cục Thuế Bình Thuận cũng cho biết, Bộ Tài chính hiện đang dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, trong đó có nội dung quản lý thuế ĐMTMN. Khi thông tư ban hành và có hiệu lực, nội dung hướng dẫn quản lý nêu trên sẽ được thực hiện theo các quy định của thông tư mới.

Tùng Lâm