Bất động sản

Đà Nẵng kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ sử dụng đất

Thứ ba, 25/10/2022 | 15:06 GMT+7
UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn số 5768/UBND-ĐTĐT ngày 21/10/2022 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cùng UBND các quận, huyện trực thuộc về việc tăng cường kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan tập trung rà soát, lập danh sách, hồ sơ quản lý đối với các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án mà không sử dụng đất 12 tháng liên tục hoặc tiến độ đưa đất vào sử dụng chậm 24 tháng theo quy định của pháp luật đất đai. 

Tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn bộ các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm; xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật đối với các dự án, công trình có vi phạm. Kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án, công trình đã chấm dứt dự án đầu tư, đã hết thời hạn cho gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn chưa hoàn thành đầu tư đưa đất vào sử dụng.

TP Đà Nẵng sẽ tăng cường kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất. (Ảnh minh họa)

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách các dự án, công trình có vi phạm để đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND TP và gửi thông tin để đang trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục quản lý đất đai. 

Đồng thời, rà soát, tổng hợp các khó khăn vướng mắc, đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm. Tập trung nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, xây dựng... để đôn đốc chủ đầu tư các dự án khẩn trương thực hiện đầu tư, đưa đất vào sử dụng.

Hạ Quyên