Bất động sản

Góp ý Luật đất đai (sửa đổi): Thực hiện trách nhiệm giải trình khi định giá đất

Thứ tư, 5/10/2022 | 14:42 GMT+7
Ngày 5/10 tại Hà Nội, Liên hiệp hội Việt Nam phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức hội thảo Góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Vấn đề quy định về giá đất và tổ chức định giá đất của Luật Đất đai năm 2013 theo Nghị quyết số 18-NQ/TW nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu tại hội thảo. Phát biểu tại hội thảo, TS. Nguyễn Hữu Dũng, Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên, Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, hiện nay chưa thống nhất về thuật ngữ thẩm định giá hay định giá tài sản.

Hội thảo Góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ông Dũng cho biết, định giá đất luôn là bài toán không hề đơn giản, việc hoàn thiện cơ chế xác định giá đất làm thế nào để mức giá của Nhà nước phản ánh sát giá thị trường. Để làm điều đó, cơ chế xác định giá đất cần xem xét hoàn thiện và đổi mới phương pháp định giá đất cụ thể; phương pháp định giá hàng loạt, đặc biệt khắc phục những tồn tại, hạn chế yếu tố đầu vào của định giá đất; phương thức quản lý giá đất dựa trên đăng ký giá đất; Hoàn thiện hệ thống tổ chức định giá đất.

Theo TS. Nguyễn Hữu Dũng, cần mở rộng áp dụng biện pháp đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất. Thực tiễn nghiên cứu kinh nghiệm các nước cho thấy, việc sử dụng hình thức đấu thầu, đấu giá không chỉ đảm bảo giá của bất động sản do thị trường quyết định mà còn là giải pháp để giảm thiểu tham nhũng “cơ chế xin - cho” khi thẩm quyền quyết định hành chính thuộc về một người, cũng như sự “nhũng nhiễu” của đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước về thủ tục hành chính.

Xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý để đẩy mạnh việc thực hiện đấu giá đất đối với tất cả các mục đích; quy định về thực hiện đấu giá quyền sử đụng đất đối với trường hợp được miễn tiền thuê đất trong một số năm, giảm tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất; gắn với đó là tăng cường công tác công khai, minh bạch trong hoạt động đấu giá. Ngoài ra, vấn đề cốt lõi, quan trọng nhất đối với việc định giá đất là xác định được giá trị của đất sát với giá thị trường.

Cho ý kiến về xác định giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, PGS.TS. Phan Trung Hiền, trưởng Khoa Luật, Đại học Cần Thơ cho rằng, Luật Đất đai năm 2013 đã có những sửa đổi, bổ sung về giá đất so với Luật Đất đai năm 2003. Tuy nhiên, trái với mong đợi của nhà làm luật và nhà quản lý, vấn đề khiếu nại giá đất, đặc biệt là giá đất tính bồi thường gần như không có chiều hướng giảm.

Để khắc phục những bất cập trên về giá đất, theo ông Phan Trung Hiền, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần quy định công khai tất cả các chứng thư định giá đất và hồ sơ, quy trình định giá đất cho người dân có đất bị thu hồi trên các phương tiện truyền thông địa phương. Song song đó, việc xác định giá đất cụ thể nên tiến hành theo 2 bước gồm: quy trình chuyên môn; quy trình hành chính. Quy trình hành chính (phê duyệt giá đất cụ thể) có thể có Chủ tịch UBND, các Sở ngành và UBND cấp huyện tham gia. Tuy nhiên, quy trình chuyên môn (hội đồng thẩm định giá đất) nên giao về cho các chuyên gia tư vấn độc lập, thành viên thuộc các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh nếu có tham gia cũng phải dưới 50% thành phần của hội đồng thẩm định.

Huyền My