Đà Nẵng lọp Top 5 thành phố tiêu biểu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Thứ sáu, 2/4/2021 | 15:06 GMT+7
Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng, Đà Nẵng là 1 trong 5 thành phố tiêu biểu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Tổ chức Chiến lược Eden (Eden Strategy Institute) công bố mới đây.

Trong ấn phẩm Top 50 chính quyền thành phố thông minh hàng đầu năm 2020/2021 do Tổ chức Chiến lược Eden công bố ngày 31/3, TP Đà Nẵng là 1 trong 30 thành phố “sáng kiến thành phố thông minh độc đáo và sáng tạo”. Đồng thời, Đà Nẵng là 1 trong 5 thành phố tiêu biểu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nghiên cứu của Tổ chức Chiến lược Eden tập trung đặc biệt vào vai trò của chính quyền thành phố như động lực chính cho sự phát triển thành phố thông minh dựa trên nhiều chỉ tiêu đánh giá. Các chỉ tiêu này gồm: tầm nhìn, lãnh đạo, ngân sách, chính sách thu hút đầu tư, chương trình hỗ trợ, nhân lực, người dân làm trung tâm, chính sách thông minh và tính hiệu quả.

Đà Nẵng là một trong các thành phố tiêu biểu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Từ năm 2018, Tổ chức Chiến lược Eden đã nghiên cứu, khảo sát các chính quyền thành phố thông minh trên thế giới để đánh giá cách chính quyền thành phố giải quyết các thách thức của đô thị thông qua sử dụng công nghệ. Năm 2020 diễn ra đại dịch COVID-19 toàn cầu đã đặt các thành phố thông minh vào thử thách khó khăn nhất. Do đó, công tác nghiên cứu, đánh giá, xếp hạng bổ sung thêm các tiêu chí liên quan đến việc quản lý đại dịch COVID-19 của từng thành phố.

Dựa trên nghiên cứu, kiểm tra, đánh giá sâu rộng về 235 thành phố trên toàn cầu, Tổ chức Chiến lược Eden công bố ấn phẩm Top 50 chính quyền thành phố thông minh hàng đầu năm 2020/2021. Đây là lần thứ hai Tổ chức Chiến lược Eden công bố xếp hạng chính quyền thành phố thông minh toàn cầu. Đà Nẵng là thành phố đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được vinh danh trong ấn phẩm này.

Eden đã hỗ trợ các chính phủ và tập đoàn đưa các sáng tạo của thành phố thông minh ra thị trường thành công bằng cách sử dụng nghiên cứu định tính, định lượng, kỹ thuật, lập kế hoạch kinh doanh, quan hệ đối tác, đánh giá tác động. Các lĩnh vực nghiên cứu của Eden bao gồm: thành phố thông minh, đổi mới giáo dục, chăm sóc sức khỏe, doanh nghiệp xã hội và tầng lớp trung lưu mới nổi.

Anh Thư