Tỉnh Bắc Kạn khai trương Trung tâm điều hành thông minh

Thứ sáu, 5/3/2021 | 14:39 GMT+7
UBND tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Lễ khai trương Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Bắc Kạn.

Trung tâm IOC tỉnh Bắc Kạn do VNPT xây dựng được vận hành trên 09 phân hệ quản lý bao gồm: kinh tế - xã hội; hệ thống điều hành y tế; hệ thống điều hành giáo dục; hệ thống tương tác giữa chính quyền với người dân; giám sát camera giao thông; giám sát hành chính công; giám sát văn bản điện tử; hệ thống giám sát đất đai – môi trường; hệ thống lắng nghe mạng xã hội.

Các đại biểu bấm nút khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Bắc Kạn

Thông qua Trung tâm IOC, lãnh đạo tỉnh có thể theo dõi, kiểm tra hoạt động theo từng lĩnh vực, từng đơn vị, địa phương từ tổng quan đến chi tiết; thực hiện công tác điều hành, chỉ đạo trực tiếp tới các sở, ban, ngành, địa phương; qua đó, góp phần nâng cao công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh, chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước. Thông qua hệ thống IOC cũng sẽ giúp tăng tính tương tác giữa người dân với chính quyền, góp phần đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của chính quyền.

Để Trung tâm IOC đi vào hoạt động hiệu quả, đáp ứng đúng kỳ vọng, tại Lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn là đơn vị tiếp quản, vận hành hệ thống khẩn trương ban hành quy chế quản lý, vận hành, đảm bảo điều kiện hoạt động của Trung tâm; thành lập tổ vận hành Trung tâm IOC. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao sự hiểu biết, tương tác của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của Trung tâm IOC. Các sở, ngành, địa phương chỉ đạo, chủ động cung cấp, cập nhật các số liệu lên hệ thống báo cáo cấp tỉnh để số liệu hiển thị trên IOC đảm bảo chính xác, kịp thời.

Một góc thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Bên cạnh đọ, ông Phạm Duy Hưng đề nghị, thời gian tới, Tập đoàn VNPT, Viễn thông Bắc Kạn tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn trong quá trình vận hành Trung tâm; đào tạo và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và thành viên liên quan sử dụng hệ thống phụ trợ, phần mềm vận hành Trung tâm IOC; giải quyết những vướng mắc của các cơ quan quản lý chuyên ngành, đơn vị thành viên trong quá trình vận hành, sử dụng, khai thác các nền tảng phần mềm của Trung tâm...

Anh Thư