Bình Dương hướng đến kinh tế xanh từ giải quyết vấn đề môi trường

Thứ tư, 3/3/2021 | 12:19 GMT+7
Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để vừa ứng phó với vấn đề môi trường hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng xanh cho tỉnh.

Được biết, giai đoạn 2015 – 2020, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có bước chuyển biến rõ rệt và đạt những kết quả nhất định.

Theo đó, Bình Dương đã từng bước chủ động thích ứng với BĐKH, phòng tránh thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính. Đồng thời triển khai thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từng giai đoạn; chú trọng rà soát, tổ chức quản lý quỹ đất công, đất rừng, đất các nông lâm trường quốc doanh; thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển nguồn thu từ đất đai phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh Bình Dương đang hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bình Dương cũng đã kiểm soát chặt chẽ việc thăm dò, cấp phép, khai thác tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước theo quy hoạch và theo quy định; tăng cường công tác thanh - kiểm tra, xử lý vi phạm, từng bước chấm dứt tình trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước trái phép; thực hiện tốt công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, góp phần tăng thu cho ngân sách, tạo sự công bằng, minh bạch trong hoạt động khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, hơn 8.100 tỷ đồng trong ngân sách tỉnh đã được đầu tư cho các công trình, dự án bảo vệ môi trường; di dời được gần 250 cơ sở ô nhiễm môi trường nằm trong khu dân cư, đô thị phía Nam của tỉnh; xử lý dứt điểm 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm soát 24/24g thông qua hệ thống quan trắc tự động được 85% lượng nước thải công nghiệp.

Ông Ngô Quang Sự, Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho biết, hiện Sở đang triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp ngành về điều tra cơ bản tài nguyên và bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, tái chế chất thải, vật liệu mới… nhằm cung cấp các cơ sở dữ liệu, nhiệm vụ, giải pháp giúp cho công tác ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương được chủ động và khoa học hơn. Sở cũng đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến để ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng đến các giải pháp phi công trình.

Mặt khác, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Đề án Thành phố thông minh Bình Dương trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trước mắt, Sở sẽ đầu tư lắp đặt thêm các trạm quan trắc tự động không khí, nước mặt, nước dưới đất và các nguồn thải trên địa bàn; nâng cấp hạ tầng cơ sở thông tin, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường để tiếp nhận, chia sẻ và công khai các dữ liệu về tài nguyên và môi trường đến mọi tổ chức và người dân được biết và cùng tham gia kiểm tra, giám sát. Cũng như sẽ số hóa các dữ liệu, số liệu quản lý, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, internet vạn vật trong công tác quản lý về tài nguyên và môi trường.

Thanh Bảo