Tiết kiệm điện năng

Đắk Lắk đầu tư 992 tỷ đồng thực hiện tiết kiệm năng lượng giai đoạn 2020 - 2030

Thứ năm, 4/6/2020 | 09:37 GMT+7
Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 2030, tỉnh này sẽ huy động, đầu tư 992 tỷ đồng để thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm.

Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học tỉnh Đắk Lắk đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà phục vụ hoạt động kinh doanh

Cụ thể, giai đoạn 2020 – 2025, huy động 685,7 tỷ đồng, giai đoạn 2025 – 2030 huy động 306,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, vốn của doanh nghiệp và hộ gia đình. Mục tiêu của chương trình là đến năm 2025, tiết kiệm 3 – 5% tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh; giảm tổn thất trong phân phối, bán lẻ xuống dưới 6,5%; 70% doanh nghiệp trong khu công nghiệp và 50% doanh nghiệp trong cụm công nghiệp áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 60% trường học có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Giai đoạn 2025 – 2030 phấn đầu tiết kiệm từ 5 – 7% tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh; giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6%; phấn đấu vận động đạt 90% doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp và 70% doanh nghiệp hoạt động trong cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện việc dán nhãn năng lượng đối với 50% các loại sản phẩm vật liệu xây dựng có yêu cầu về cách nhiệt sử dụng trong công trình xây dựng; đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định…

Theo Kế hoạch, tỉnh sẽ thực hiện hàng loạt nội dung tiết kiệm năng lượng như tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường. Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất, cải tạo, chuyển đổi phương tiện trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất. Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả đối với tòa nhà, cơ quan, công sở, công trình dân dụng và cơ sở sản xuất ngành xây dựng. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các gia đình; chiếu sáng công cộng; sản xuất nông nghiệp; phương tiện giao thông vận tải; các khu, cụm công nghiệp. Tham gia thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia thuộc lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…

M. Tuấn