Tiết kiệm điện năng

Lạng Sơn thực hiện chương trình điều tiết phụ tải và tiết kiệm điện năm 2020

Thứ ba, 14/4/2020 | 14:09 GMT+7
UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo thực hiện chương trình điều tiết phụ tải và tiết kiệm điện năm 2020 tại Công văn số 337/UBND-KTN ngày 6/4/2020.

Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra, giám sát các nội quy, quy định sử dụng điện tiết kiệm tại các cơ quan, các đơn vị chiếu sáng công cộng trên địa bàn quản lý; ban hành quy chế về mua sắm thiết bị có hiệu suất năng lượng cao khi sửa chữa, thay thế hoặc mua mới phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng theo Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011.

Ảnh minh họa

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của Nhà nước về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học, trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh dịch vụ; tổ chức thực hiện các chương trình như “Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất”, “Phát động phong trào tiết kiệm điện”, tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

Công ty Điện lực Lạng Sơn triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải phi thương mại (DR) đối với nhóm khách hàng có lượng điện năng tiêu thụ lớn; phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền các quy định của Nhà nước, các lợi ích khi khách hàng tham gia DR, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đức Dũng