Đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Thứ ba, 9/4/2024 | 09:37 GMT+7
UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 8/4/2024 về đảm bảo đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ. Cụ thể, các Sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ tại điểm b mục 8 Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới; đặc biệt đẩy mạnh thực hiện nghiêm, có hiệu quả các giải pháp tiết kiệm điện, các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2029 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhằm giảm áp lực về cung ứng điện của hệ thống điện quốc gia, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND thành phố về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo.

UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành chỉ thị về đảm bảo đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thành phố

UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Truyền tải điện miền Tây, Công ty Điện lực Cần Thơ, các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trong quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực trên địa bàn thành phố, đề xuất UBND thành phố các giải pháp chỉ đạo (nếu cần thiết) để thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện các công trình. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, tham mưu, đề xuất UBND thành phố giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

UBND các quận, huyện trong chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan khân trương giải quyết (hoặc đề xuất giải quyết) dứt điểm các tồn tại, vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các công trình nguồn điện và lưới điện trên địa bàn từng quận, huyện (các công trình truyền tải điện).

Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại điểm a, đ mục 9 Chỉ thị số 05/CT-TTg; kế hoạch cung cấp điện năm 2024. Đồng thời chủ động rà soát, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư, xây dựng các công trình lưới điện, trạm biến áp 110kV được giao trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đảm bảo vận hành đồng bộ, hiệu quả, không để thiếu điện trong mọi trường hợp.

Phối hợp tốt với điều độ hệ thống điện các cấp trong công tác vận hành hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định và đảm bảo dự phòng nguồn, có khả năng ứng phó, chủ động thực hiện các biện pháp kiểm soát với những kịch bản vận hành cực đoan có thể xảy ra…

Nhã Quyên