Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái

Thứ hai, 8/4/2024 | 10:32 GMT+7
UBND tỉnh Đồng Nai mới đây đã ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 5/4/2024 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái.

Nhà đầu tư được UBND tỉnh Đồng Nai lựa chọn là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) có trụ sở số 18 phố Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đây là tỉnh đầu tiên ở khu vực miền Nam phê duyệt chủ trương đầu tư dự án truyền tải điện của EVNNPT.

Mục tiêu dự án của dự án là cùng với đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Long Thành giải phóng công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 vào hệ thống điện quốc gia; đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn cho trung tâm phụ tải khu vực TPHCM và khu vực lân cận; tăng cường liên kết hệ thống điện 220kV trong khu vực, tăng cường độ an toàn, linh hoạt trong vận hành và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

Mặt bằng tuyến đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 – rẽ Mỹ Xuân – Cát Lái khi xây dựng mới

Dự án có quy mô: xây dựng tuyến đường dây trên không 220kV, tổng chiều dài khoảng 6,83 km xuất phát từ nhà máy điện Nhơn Trạch 3, kết thúc tại vị trí ĐN2 trong khoảng trụ T43 - T44 của đường dây 220kV Mỹ Xuân - Cát Lái hiện hữu.

Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến hơn 138 tỷ đồng. Thời gian hoạt động 50 năm (được tính kể từ ngày ký Quyết định này). Địa điểm thực hiện: xã Phước Khánh, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tiến độ thực hiện dự án: dự kiến khởi công quý IV năm 2024 và đóng điện quý III/2025.

UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những nội dung đã cam kết về nguồn vốn và nội dung cam kết khác có liên quan.

Thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, kinh doanh điện... và nội dung khác có liên quan đúng quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình triển khai thực hiện, vận hành dự án.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện Nhơn Trạch và các sở, ngành đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư và xử lý đúng thẩm quyền đối với nội dung về đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường, điện lực, chính sách ưu đãi đầu tư và những nội dung khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Thu Hà