Đảm bảo khí cho phát điện

Thứ hai, 18/11/2019 | 09:50 GMT+7
Tại Hà Nội, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân và Tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) Dương Mạnh Sơn mới đây đã làm việc về đảm bảo nhiên liệu khí cho sản xuất điện.

Theo Tổng giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn, thời gian qua, PV GAS luôn nỗ lực cung cấp khí tối đa trong khả năng cho phép. Cụ thể, từ thời điểm khí Nam Côn Sơn về bờ (năm 2003) đến nay, nhu cầu khí cho phát điện thường xuyên ở mức cao nên tổng lượng huy động khí đã cao hơn mức bao tiêu. Nếu tiếp tục huy động khí ở mức cao như các năm trước đây, PV GAS dự báo sẽ thiếu khí cấp cho Nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3 và Phú Mỹ 2.2 từ giữa năm 2022.

Tổng giám đốc PV GAS cũng cho biết, các nguồn khí 06.1, 11.2 đang tiếp tục suy giảm. Mặc dù trong năm 2021 - 2022, Việt Nam có thể được bổ sung sản lượng từ các nguồn khí mới (mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt) nhưng giá khí sẽ cao hơn các nguồn khí hiện nay, gây tác động tới việc sản xuất kinh doanh của các nhà máy điện.

EVN và PV GAS làm việc về việc đảm bảo nguồn khí cho phát điện

Trước thực tế này, PV GAS đề xuất 2 phương án cấp khí. Theo phương án 1, trong năm 2020, PV GAS sẽ chỉ cấp lượng khí theo hợp đồng và để dành nguồn khí 06.1, 11.2 ở lại mỏ để cấp trong các năm tiếp theo. Còn theo phương án 2, năm 2020, PV GAS sẽ tiếp tục cấp khí với sản lượng cao hơn hợp đồng đã ký, đáp ứng yêu cầu phát điện.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đề nghị PV GAS nỗ lực thực hiện các giải pháp để cấp tối đa lượng khí cho phát điện ngay trong năm 2020. Đồng thời, đề nghị PV GAS, các nhà máy điện BOT cùng phối hợp với EVN để thống nhất các phương án cấp khí, lượng khí, giá khí cho phát điện trong các năm tới và sớm báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Lãnh đạo EVN và lãnh đạo PV GAS cũng tập trung trao đổi về phương án nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG), bổ sung sớm nguồn cung cấp khí cho khu vực Đông Nam Bộ trong thời gian tới.

Đình Tú