Năng lượng gió

Điện gió, điện mặt trời vào diện thẩm định cấp giấy phép

Thứ bảy, 4/4/2020 | 15:34 GMT+7
Mới đây, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung mục II phần A Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Theo đó, Thông tư có hiệu lực từ ngày 17/4/2020; nhà máy điện gió, điện mặt trời cũng phải thẩm định cấp giấy phép hoạt động. Cụ thể, Thông tư bổ sung mức phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan trung ương thực hiện như sau:

Đối với công trình nhà máy thủy điện, nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời: công suất đặt dưới 10 MW có mức thu là 10,6 triệu đồng; công suất đặt từ 10 MW đến dưới 30 MW mức thu là 15 triệu đồng; công suất đặt từ 30 MW đến dưới 100 MW mức thu phí là 18 triệu đồng; công suất đặt từ 100 MW đến dưới 300 MW có mức thu là 24,5 triệu đồng; công suất đặt từ 300 MW trở lên thì mức thu là 28,8 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Đối với công trình nhà máy nhiệt điện (than, khí, dầu, sinh khối, chất thải rắn), công suất đặt dưới 50 MW mức thu phí là 17,8 triệu đồng; công suất đặt từ 50 MW đến dưới 100 MW mức phí là 21,9 triệu đồng; công suất đặt từ 100 MW trở lên thì mức thu là 28,8 triệu đồng.

Lan Anh