Đô thị xanh phải đạt 24 chỉ tiêu

Thứ sáu, 23/2/2018 | 14:25 GMT+7
Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh. Theo đó, các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh gồm 24 chỉ tiêu được chia thành 4 nhóm.

Nhóm kinh tế gồm 5 chỉ tiêu nhằm đánh giá hiệu quả tăng trưởng kinh tế về sử dụng năng lượng và tài nguyên thiên nhiên trong đầu tư xây dựng và phát triển đô thị; nhóm môi trường gồm 10 chỉ tiêu nhằm đánh giá về chất lượng môi trường và cảnh quan đô thị, mức độ áp dụng các giải pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và giảm thiểu ô nhiễm, xả thải, phát thải khí nhà kính trong phát triển đô thị; nhóm xã hội gồm 4 chỉ tiêu nhằm đánh giá về hiệu quả nâng cao chất lượng và điều kiện sống của người dân đô thị...

Thông tư cũng quy định thu thập và xử lý số liệu các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, nội dung báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, hoạt động ưu tiên thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

Nam Thanh