Giếng khoan Hà Nội ô nhiễm vượt mức cho phép

Thứ năm, 22/3/2018 | 14:11 GMT+7
Tại khu vực Hà Nội, số giếng khoan có hàm lượng ô nhiễm phốt phát cao hơn mức cho phép (0,4 mg/l) hiện chiếm tới 71%.

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường vừa công bố kết quả nghiên cứu về vấn đề tình trạng ô nhiễm phốt phát. Theo đó, tình trạng ô nhiễm phốt phát đang có xu hướng tăng theo thời gian.

Tại khu vực Hà Nội, số giếng khoan có hàm lượng ô nhiễm phốt phát cao hơn mức cho phép (0,4 mg/l) hiện chiếm tới 71%. Còn tại khu vực khác như Hà Giang, Tuyên Quang, hàm lượng sắt ở một số nơi cao vượt mức cho phép trên 1mg/l, có nơi trên 15 - 20 mg/l, tập trung chủ yếu quanh các mỏ khai thác sunphua. Ngoài ra, việc khai thác nước ngầm quá mức ở tầng hologen cũng làm cho hàm lượng asen trong nước dưới đất tăng lên rõ rệt, vượt mức giới hạn cho phép 10mg/l. 

H. Đăng