Quy hoạch, xây dựng

Đồng Nai dành 200 ha phát triển thương mại dịch vụ quanh sân bay Long Thành

Thứ năm, 18/11/2021 | 10:03 GMT+7
Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu huyện Long Thành phải tính toán lại khu vực gần 200 ha giáp sân bay Long Thành phát triển thương mại dịch vụ để thu hút hành khách khi đến sân bay đợi chuyến bay có thể mua sắm, vui chơi giải trí.

Ngày 17/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi làm việc với Hội đồng thẩm định quy hoạch đất cấp huyện để đánh giá quy hoạch sử dụng đất huyện Long Thành đến năm 2030.

Huyện Long Thành có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 43 nghìn ha. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020, nhiều loại đất của huyện thực hiện chưa đạt so với chỉ tiêu được duyệt. Trong đó, đất nông nghiệp quy hoạch duyệt đến năm 2020 là hơn 24,3 nghìn ha, cao hơn quy hoạch hơn 9,6 nghìn ha nên đất phi nông nghiệp thấp hơn quy hoạch được duyệt gần 9,7 nghìn ha. Nguyên nhân khiến việc chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp chậm là do các dự án không được triển khai theo đúng quy hoạch. Trong kỳ huyện Long Thành quy hoạch 664 dự án nhưng thực hiện được gần 63%.

Đồng Nai dành 200 ha phát triển thương mại dịch vụ quanh sân bay Long Thành

Dự tính, quy hoạch sử dụng đất của huyện Long Thành đến năm 2030 chỉ còn gần 18,4 nghìn ha, giảm gần 15,6 nghìn ha để chuyển sang đất phi nông nghiệp phát triển thêm khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ, đường giao thông, đất ở. Trong đó, đất khu công nghiệp tăng gần 4,6 nghìn ha, đất làm đường giao thông gần 5,8 ngàn ha, đất ở nông thôn tăng gần 3,2 nghìn ha…

Tại cuộc họp, một số thành viên trong Hội đồng thẩm định cho rằng, huyện phải rà soát lại đất ở, thương mại dịch vụ, công viên cây xanh tính toán cho phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng chỉ đạo huyện Long Thành phải tính toán lại quy hoạch đất ở, đất công viên cây xanh quá nhiều nhưng đất thương mại dịch vụ, khu vui chơi giải trí lại quá ít. Bên cạnh đó, huyện Long Thành phải tính toán lại khu vực gần 200 ha giáp sân bay phát triển thương mại dịch vụ để thu hút hành khách khi đến sân bay Long Thành đợi chuyến bay trong 2 - 3 giờ có thể mua sắm, vui chơi giải trí. Như vậy, sẽ đem lại hiệu quả cao cho phát triển kinh tế của địa phương.

Khánh Nam (t/h)