Quy hoạch, xây dựng

Đồng Nai phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thêm 5 phân khu tại TP Biên Hòa

Thứ năm, 14/10/2021 | 09:12 GMT+7
UBND tỉnh Đồng Nai đã có các quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 đối với 5 phân khu theo quy hoạch chung TP Biên Hòa gồm: A2, A3, A5, A6 và A9.

Cụ thể, phân khu A2 bao gồm toàn bộ phường Bình Đa và một phần phường An Bình có quy mô khoảng 774 ha, quy mô dân số dự kiến từ 58,2 - 68,9 nghìn người. Đây là phân khu thuộc khu đô thị trung tâm lịch sử nằm ven sông Cái và sông Đồng Nai ở phía Đông Nam cù lao Hiệp Hòa. Phân khu A2 là đô thị thành phần trong tổng thể các khu đô thị thuộc khu đô thị trung tâm lịch sử.

Phân khu A3 bao gồm toàn bộ các phường: Tân Mai, Tam Hiệp, Tam Hòa và một phần phường Tân Tiến, phường Thống Nhất, có quy mô khoảng 592 ha, dân số khoảng 97,4 nghìn người. Phân khu A3 là phân khu thành phần phía Đông của khu đô thị trung tâm lịch sử của TP Biên Hòa, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về y tế (Bệnh viện đa khoa Đồng Nai), hạ tầng kỹ thuật (trạm xử lý nước thải của thành phố)…

Đồng Nai phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thêm 5 phân khu trên địa bàn TP Biên Hòa

Phân khu A5 bao gồm toàn bộ các phường: Hòa Bình, Quyết Thắng, Thanh Bình và một phần các phường: Quang Vinh, Tân Tiến, Thống Nhất, Trung Dũng, có diện tích hơn 712 ha, dân số từ 105 - 110 nghìn người. Đây là phân khu thành phần khu vực trung tâm của khu đô thị trung tâm lịch sử TP Biên Hòa đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về hành chính - chính trị (khu trung tâm hành chính - chính trị TP Biên Hòa), phát triển nhà ở, không gian, cảnh quan môi trường…

Phân khu A6 bao gồm toàn bộ phường Tân Phong và một phần các phường: Trung Dũng, Quang Vinh có diện tích hơn 1,7 nghìn ha, quy mô dân số từ 75 - 80 nghìn người. Đây là phân khu thành phần phía Bắc của khu đô thị trung tâm lịch sử của TP Biên Hòa, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về an ninh - quốc phòng (khu sân bay Biên Hòa), y tế (Bệnh viện Tâm thần Trung ương II)…

Phân khu A9 bao gồm toàn bộ các phường: Bửu Hòa, Tân Vạn và một phần phường Hóa An, có diện tích hơn 1 nghìn ha, quy mô dân số từ 85 - 90 nghìn người. Đây là phân khu thành phần thuộc khu vực phía Nam của khu đô thị trung tâm lịch sử của TP Biên Hòa, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về phát triển du lịch (khu vực các mỏ đá sau khi khai thác), dịch vụ logistics (kho ngoại quan và dịch vụ logistics Tân Vạn), nhà ở, cảnh quan môi trường…

Thu Uyên (T/H)