Quy hoạch, xây dựng

Thái Bình tháo gỡ vướng mắc đất quy hoạch khu dân cư đã phê duyệt

Thứ hai, 11/10/2021 | 12:26 GMT+7
UBND tỉnh Thái Bình vừa có cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) báo cáo kết quả kiểm tra các khu đất quy hoạch dân cư đã phê duyệt quy hoạch nhưng còn vướng mắc, chưa hoàn thiện được hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Sở TN&MT tỉnh Thái Bình cho biết đã phối hợp với Sở, ngành, các huyện tổ chức kiểm tra hiện trạng những khu đất có diện tích dưới 3 ha nhưng còn vướng mắc. Theo đó, khi xem xét thực địa 73 khu đất thì có 38 khu đất bảo đảm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2553/UBND-NNTNMT ngày 22/6/2021 về việc thực hiện quy hoạch khu dân cư, 14 khu đất đã thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và 21 khu đất chưa thu hồi đất, chưa giải phóng mặt bằng.

Trước tình hình thực tế trên, nhiều giải pháp đã được đưa ra tại cuộc họp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, việc thực hiện quy hoạch dân cư, tạo nguồn thanh toán xây dựng cơ bản là rất cần thiết, nhưng quá trình thực hiện phải bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, đúng chủ trương của Tỉnh ủy.

Ảnh minh họa

Đối với 38 khu đất thống nhất quan điểm cho xử lý quy hoạch. Đối với 14 khu đất đã triển khai giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng trước thời điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05/TU ngày 18/3/2019 thống nhất hoàn thiện; 21 khu đất còn điều kiện mở rộng, giao Sở TN&MT tiếp tục rà soát lại lần cuối.

Trên cơ sở các khu đất đủ điều kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các huyện đẩy nhanh thủ tục để hoàn thiện hồ sơ chuyển Sở TN&MT thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành trong năm 2021.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu Sở TN&MT, các huyện rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, danh mục đất lúa. Khi đấu giá xong, các địa phương phải ưu tiên trả nợ xây dựng cơ bản, giao Chủ tịch UBND các huyện quản lý chặt chẽ nguồn tiền từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Về chủ trương huy động nguồn lực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị Sở TN&MT phối hợp các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư nhằm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Giao Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 50-KL/TU ngày 28/02/2019 và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/3/2019. Trên cơ sở đó đề xuất việc thực hiện xây dựng nhà ở khu dân cư mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Hạ Quyên (t/h)