Đóng điện thành công TBA 110kV Đồng Sóc và các xuất tuyến trung áp

Thứ hai, 18/9/2023 | 10:43 GMT+7
Ngày 17/9, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công trạm biến áp 110kV Đồng Sóc và các xuất tuyến trung áp thuộc dự án xây dựng đường dây và trạm 110kV Đồng Sóc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Dự án được khởi công xây dựng từ ngày 31/10/2021 với quy mô đầu tư chính gồm: xây dựng mới đường dây trên không 110kV mạch kép sử dụng dây dẫn ACSR400 từ T220kV Vĩnh Tường - T110kV Đồng Sóc, tổng chiều dài tuyến 0,94km. Xây dựng mới TBA 110kV có công suất 03x63MVA. Giai đoạn này chỉ lắp đặt 01 MBA 63MVA-110/22kV (có dự phòng vị trí lắp đặt MBA T2 & T3). Xây dựng nhà điều khiển phân phối; lắp đặt thiết bị, hệ thống camera giám sát, phòng cháy chữa cháy... theo tiêu chí TBA không người trực; xây dựng hệ thống thông tin, SCADA kết nối về Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc (A1); Trung tâm điều khiển xa khu vực tỉnh Vĩnh Phúc và Trung tâm giám sát dữ liệu của Tổng công ty Điện lực miền Bắc theo quy định.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương nghiệm thu sẵn sàng đóng điện MBA T1

Trước đó, ngày 31/8/2023, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc phối hợp với Ban quản lý dự án lưới điện miền Bắc, Công ty Truyền tải Điện 1 (PTC1) đóng điện thành công hai đường dây xuất tuyến 110kV từ trạm 220kV Vĩnh Tường đi trạm 110kV Đồng Sóc bao gồm 175E25.10-171E25.14 và 176E25.10-172 E25.14  sẵn sàng nguồn điện cấp cho trạm 110kV Đồng Sóc.

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra thiết bị trước khi đóng điện

Việc hoàn thành đóng điện trạm 110kV Đồng Sóc và các xuất tuyến trung áp đúng tiến độ có ý nghĩa quan trọng, giải quyết được vấn đề san tải với phương thức cấp điện từ các xuất tuyến trung áp 471E25.14, 473E25.14, 475E25.14 và 477E25.14 san tải cho trạm 110kV Vĩnh Tường và trạm 220kV/110kV Vĩnh Tường, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng khu vực huyện Vĩnh Tường, huyện Yên Lạc; đặc biệt đảm bảo cấp điện, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách hàng mở rộng trong khu công nghiệp Đồng Sóc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp các doanh nghiệp FDI của tỉnh Vĩnh Phúc.

Đình Tú