Rà soát tiến độ các dự án đường dây 500kV mạch 3 truyền tải điện cho miền Bắc

Thứ năm, 14/9/2023 | 15:40 GMT+7
Tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng vừa chủ trì cuộc họp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình thực hiện đầu tư các dự án đường dây 500kV mạch 3 truyền tải điện cho miền Bắc.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN cho biết: Dự án đường dây 500kV mạch 3 kéo dài có chiều dài 514km, được nối từ Quảng Trạch (Quảng Bình) ra Phố Nối (Hưng Yên) với tổng vốn đầu tư 23.000 tỷ đồng. Dự án gồm 4 dự án thành phần: dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu dài 226 km; dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa 2 mạch dài 91km; dự án đường dây 500kV Thanh Hóa – Nam Định 1 dài 73km; dự án đường dây 500kV Nam Định 1 – Phố Nối dài 123 km. Dự án đã được phê duyệt trong Quy hoạch điện VIII. Khi đi vào hoạt động, dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối sẽ góp phần nâng cao khả năng truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc.

Quang cảnh cuộc họp

Về tình hình triển khai chuẩn bị và thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3, dự án đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối và đường dây 500kV nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa đã được EVNNPT trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ đã có văn bản xin ý kiến các Bộ, địa phương để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Với đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có các báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ vào ngày 18/8/2023 về kết quả thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng ghi nhận những nỗ lực của EVN và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) trong việc triển khai các dự án. Theo ông Hồ Sỹ Hùng, đường dây 500kV mạch 3 có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc, đảm bảo an ninh năng lượng.

Ông Hồ Sỹ Hùng đề nghị EVN thành lập tổ công tác triển khai chuẩn bị và thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3; đồng thời, lưu ý EVN và EVNNPT trong công tác báo cáo gửi các cơ quan liên quan, công tác thu xếp vốn đầu tư, thẩm quyền đầu tư theo quy định của Luật số 69/2014/QH13 về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Đình Tú (t/h)