Đóng điện thành công đường dây 110kV nhánh rẽ Tam Nông và Ethanol, tỉnh Phú Thọ

Thứ ba, 23/1/2024 | 08:00 GMT+7
Tại tỉnh Phú Thọ, Ban quản lý dự án phát triển điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã hoàn thành công tác nghiệm thu và điện thành công giai đoạn 2 công trình nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV nhánh rẽ Tam Nông và Ethanol, tỉnh Phú Thọ.

Dự án được Tổng công ty Điện lực miền Bắc ra quyết định phê duyệt đầu tháng 4 năm 2022 với tổng mức đầu tư trên 27,8 tỷ đồng, thuộc công trình năng lượng cấp II, nhóm C. Ngày 29/11/2022, Ban quản lý dự án phát triển điện lực triển khai thi công dự án với quy mô đầu tư xây dựng: cải tạo 6,46km đường dây 110kV mạch kép từ dây dẫn AC240 lên dây ACCC223.

EVNNPC đóng điện thành công đường dây 110kV nhánh rẽ Tam Nông và Ethanol, tỉnh Phú Thọ

Công trình sau khi đóng điện thành công, bàn giao và đi vào hoạt động sẽ đảm bảo mục tiêu đầu tư, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và kịp thời cho các khách hàng khu vực huyện Tam Nông, Thanh Thủy và Thanh Sơn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ. Dự án cũng đáp ứng tiêu chí N-1 cho lưới điện 110kV tỉnh Phú Thọ; góp phần nâng cao độ ổn định và khả năng vận hành an toàn, tin cậy cho lưới điện khu vực, phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ.

Phương Anh