Đóng điện trạm biến áp 220kV Chư Sê và đấu nối

Thứ hai, 1/8/2022 | 12:57 GMT+7
Ngày 1/8, tại Gia Lai, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện dự án trạm biến áp 220kV Chư Sê và đấu nối.

Đây là công trình công nghiệp điện cấp I, nhóm B, do Tổng công ty ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận vận hành. Công trình được triển khai từ cuối năm 2019, tại xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Trạm biến áp 220kV Chư Sê và đường dây đấu nối

Dự án có quy mô xây dựng mới TBA 220/110/22kV, công suất đặt 2x125MVA theo quy hoạch, giai đoạn này lắp đặt truớc 1 máy biến áp 125MVA. Đoạn nhánh rẽ 220kV gồm 2 mạch, dài khoảng 0,39km, đấu nối vào đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk hiện có.

Trong phạm vi dự án, còn triển khai thay dây chống sét bằng dây chống sét kết hợp cáp quang trên đường dây 220kV Pleiku 2 – Krông Buk hiện hữu, tăng cường treo thêm dây chống sét tại một số đoạn cột để chia sẻ dòng ngắn mạch 1 pha.

Máy biến áp AT1 tại trạm biến áp 220kV Chư Sê

Việc hoàn thành dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo điện cho tỉnh Gia Lai và vùng phụ cận; thu gom nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực để truyền tải lên lưới điện quốc gia; giảm tổn thất công suất cực đại lưới điện khu vực và nâng cao, cải thiện điện áp lưới điện 110kV khu vực.

Tùng Lâm